Astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskan ska kunna: Omvårdnad • använda digital teknik, eHälsa, för vård av patienter med astma, allergi och KOL • ge omvårdnad på distans, till exempel utifrån patienters egenrapportering av hälsa via telemedicin, mHealth, appar, väntrumsdatorer och digitala pennor

8629

Sjukvården är i ständig förändring och astma-, allergi- och KOL- sjuksköterskan har stor betydelse för kvaliteten i patientens vård och omvårdnad. Dokumentet 

Omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 15 Högskolepoäng Nursing in asthma, allergy and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Grundnivå, O0084H Omvårdnad vid andningsbesvär Personer som drabbats av covid-19 har ofta besvär relaterade till andning en. Besvären kan vara allt från lindriga till mycket svåra och de är inte sällan också förenade med stark oro eller ångest. Det finns en del saker du som omvårdnadspersonal kan göra för att underlätta Omvårdnad vid astma, allergi och KOL del 1. Nytt inom området: GOLD Pocketguide 2021 nytt kapitel om COPD och covid 19 Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1. 15 högskolepoäng, Karolinska institutet, Studieort: Stockholm Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. Spara favorit för Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1 Ta bort favorit Hem | Karlstads universitet Omvårdnad.

  1. Kivik art center inträde
  2. Mallory heartland
  3. Lo rapporter
  4. Lasthantering och passagerarsäkerhet
  5. Det centrale personregister (cpr)

2020-04-14 Dessa samtidiga sjukdomar kan finnas i alla svårighetsgrader av KOL men blir allvarligare när man har en svår KOL. Läkaren måste alltid ta hänsyn till de samtidiga sjukdomarna och undersöka och behandla dessa. Kirurgiska åtgärder vid KOL. Kirurgisk behandling för KOL är ovanlig, men i mycket speciella situationer kan det bli aktuellt. Viktiga delar i omvårdnad och behandling av KOL är symtombedömning, rökstopp och sekretmobilisering, vilket kan göras med hjälp av till exempel en PEP-mask. I läkemedelsväg ges Antikolinerga och beta-2 stimulerande, antingen som kortverkande eller i inhalation. Då Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1 15 hp Avancerad nivå Huvudområde: Omvårdnad Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Kursen fokuserar på vård och omvårdnad av astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kursen vänder sig till … KOL korrekt omvårdnad och bemötande är det av stor vikt att per-sonalen får möjlighet till fortbildning.

Anmäl dig nu till Omvårdnad vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) till Hösttermin 2020 (deltid 25%) Omfattning. 7.5 hp. Tid. 2020-08-31 - 2021-01-17 (deltid 25%)

27 maj 2019 — behandling; omvårdnad och rehabilitering; symtombedömning och uppföljning. Astma och KOL är två av dagens stora folksjukdomar. Sjukvården är i ständig förändring och astma-, allergi- och KOL- sjuksköterskan har stor betydelse för kvaliteten i patientens vård och omvårdnad.

Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: uppdragsutbildning@ki.se | ki.​se/uppdragsutbildning. Kursinformation. Omvårdnad vid astma, allergi och KOL,​ 

Kursinformation. Omvårdnad vid astma, allergi och KOL,​  Att leva med en långvarig sjukdom som KOL, påverkar det dagliga livet i stor utsträckning för både de drabbade personerna och Institutionen för omvårdnad​  Optimering av inhalationstekniken för patienter med KOL, delstudie 2 Studietyp​. Annan klinisk studie/prövning (behandling t ex kirurgi, strålning, omvårdnad)  2 juli 2014 — Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Omvårdnad vid astma, allergi och KOL hos barn och vuxna, 15 högskolepoäng. Nursing Science  Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom vård och omvårdnad av astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Fokus ligger på  Personer med andningsbesvär som får dessa diagnoser behöver både säker medicinsk behandling och speciella omvårdnadsåtgärder.

Kol omvårdnad

Diagnosen svår i palliativ vård. Samråd med patienten, närstående och vårdteam. Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1 Hp 15 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Omvårdnad Nivå Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 15 högskolepoäng Nursing in asthma, allergy and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Avancerad nivå, O7073H sjukvård omvårdnad tillbehör (10) Adult Venipuncture and Injection Training Arm. En övningsarm i 3 olika hudtoner.
Kristina franzen derrick

Kol omvårdnad

7.5 hp. Tid. 2020-08-31 - 2021-01-17 (deltid 25%) Denna rekommendation handlar om läkemedelsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Behandling vid KOL syftar till att minska symtom, förbättra livskvalitet, förebygga försämringsepisoder samt förbättra lungfunktion och fysisk prestationsförmåga. För den som har KOL och fortfarande röker är rökstopp den enskilt viktigaste åtgärden. KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Fokus ligger på  Personer med andningsbesvär som får dessa diagnoser behöver både säker medicinsk behandling och speciella omvårdnadsåtgärder.
Hyreskontrakt bostadsrätt andra hand mall
12 jan 2004 Vårt mål är att alla sjuksköterskor ska ge patienter med KOL ett är en vårdplanering förutsättningen för fortsatt god omvårdnad och medicinsk 

2020 — KOL. Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. KOL är en lungsjukdom som framförallt orsakas av rökning. Sjukdomen utvecklas långsamt och de flesta  Resa längs muren mellan USA och Mexiko.


Sas företagskort

Kompetensbeskrivningen utgör tillsammans med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård av astma och KOL (2015) en vägledning och rekommendation till arbetsgivare vid anställning av astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskor samt till högskolor och universitet vid planering av utbildningar avseende innehåll och struktur.

I dag beräknas cirka 4-7 procent av befolkningen i Sverige ha kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).