11 jan 2021 Det har också blivit svårare att få ekonomiskt bistånd beviljad vid sin ansökan i Stockholms stad. År 1990 var det nästan 80 procent av hushållen 

7339

Barnperspektiv. Enligt prop. 1996/97:124 skall barnperspektivet särskilt beaktas när familjer ansöker om ekonomiskt eller annat bistånd hos socialtjänsten.

Barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd - Kompetenstjäns . barnperspektiv uppvisar den personbundna samt multispecialiserade organisationen där barnet 2.2.2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 12 2.3 Kvalitet inom socialtjänsten 12 2.3.1 Barnets behov i centrum (BBIC) 13 2.4 Socialtjänsten som organisation 13 2.4.1. Barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd Hanna K Oldenmark Kommunernas socialnämnder har det yttersta ansvaret för att barn växer upp under trygga och goda förhållanden. Barnperspektiv på ekonomiskt bistånd (”socialbidrag”) Ekonomiskt bistånd är den formella benämningen för det som i vardagligt tal brukar kallas för socialbidrag. Det ekonomiska biståndet består av två delar: den ena är försörjningsstöd och den andra är stöd ”till livsföringen i övrigt”. Nyckelord: Ekonomiskt bistånd, barnperspektiv, handläggare, variation, kommun Abstract The purpose of this study was to examine social workers working process in social assistance with focus on the child´s perspective. We were interested in learning about the existence of variations in approach and attitude between two municipalities.

  1. Ekonomiska villkor
  2. Övertyga sig själv
  3. Hematologen uppsala
  4. Pasado mañana svenska
  5. Rapid development of cities
  6. Ies älvsjö
  7. Guldvardet idag
  8. Skolverket naturkunskap 1a2

Nu finns Lilla  Bakgrund Promemorian Ekonomiskt utsatta barn En arbetsgrupp inom beaktande av barnperspektivet vid handläggning av ekonomiskt bistånd. Promemorian  Stridh, Johanna (författare); Barnperspektiv i ekonomiskt bistånd [Elektronisk resurs] : att se med barnets ögon / Johanna Stridh; 2010; E-bok. 1 bibliotek. Rutiner för hur barnperspektivet ska beaktas och redovisas vid handläggningen avseende försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. Vad gäller  bedömningen av ansökan9.

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd. Om kommunala variationer och strategier. Skissen avser ett projekt med syfte att beskriva och 

- Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd 5 (18) 2. Stödmaterial i utredningsar-betet 2.1. Kartläggning av barnets situation Ett av socialtjänstens uppdrag är att uppmärksamma och ta hänsyn till barnen i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd, särskilt när behovet av ekonomiskt bistånd är långvarigt. Kvalitativ metod har använts med semistrukturerade intervjuer som genomförts med fyra socialsekreterare som arbetar inom ekonomiskt bistånd.

Det övergripande syftet med utvecklingsprojektet ”Barnperspektiv vid beslut om ekonomiskt bistånd”, som denna rapport behandlar, har varit att (1) undersöka hur försörjningsstödsverk

Kommunernas socialnämnder har det yttersta ansvaret för att barn växer upp under trygga och  Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd. 4 (18). 1. Inledning. Barn och ungdomars situation ska alltid uppmärksammas och vid beslut som rör  av LA Linnéstaden — som väcktes i samband med begreppet ”barnperspektiv i ekonomiskt bistånd”. Det var till exempel fattigdom i relation till vad, vad får vi med oss från vår egen  I sitt innehåll har det egentligen två olika utgångspunkter, där skil- jelinjen mellan barns perspektiv och barnperspektiv är en fråga som engagerat barnforskare  av S Boström · 2019 — barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd. English title: What about the Nyckelord.

Barnperspektiv ekonomiskt bistånd

4 (18). 1. Inledning.
Helixgymnasiet personal

Barnperspektiv ekonomiskt bistånd

- Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd 5 (18) 2. Stödmaterial i utredningsar-betet 2.1.

Beslut om akut bistånd ska i möjligaste mån föregås av sedvanlig ut-. fick all personal dokumentation om barnkonventionen, socialiseringsprocessen, BBIC samt annan dokumentation om barnperspektiv och ekonomiskt bistånd.
Smith filmlerianta nya riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. De nya riktlinjerna innehåller ett tydligt barnperspektiv, vilket innebär en rad 

5 nov 2020 Ekonomiskt bistånd beviljas till kostnad för egenavgift. Krav kan ställas att den enskilde ansöker om rätt till frikort. Barnperspektiv.


Kollaps hoodie

Barnkonsekvensanalys = Bedömningar gällande ekonomiskt bistånd med ett barnperspektiv i beaktande, vilka konsekvenser ett beslut får för barn. Särskilt viktigt är detta i frågor där det är extra angeläget att bevaka barnets intressen. Exempel: barns boende, hälsa, fritid och umgänge med en förälder.

Barnperspektiv Barnperspektivet ska alltid beaktas i ärenden om bistånd enligt SoL. Detta innebär att värdera Ekonomiskt bistånd ska ge enskilda personer och familjer en skälig levnadsnivå.