Manus till nationella prov muntlig del Bokrapport - du sjöng mig hem Individuell fördjupning- pdf Realism och naturalism - Instuderingsfrågor Litterär Analys - Huckleberry Finns äventyr Litteraturens påverkan på samhället Den demografiska transitionen - Geografi 1 Att kunna inför kursprovet i Kemi 2 - Instuderingsfrågor Fysik - Sammanfattning Att kollektivtrafiken i städerna borde

2947

Vikten av yttrandefrihet | Argumenterande tal Svenska 1. En nedskriven version av ett enklare, argumenterande tal kring vikten av yttrandefrihet. Eleven hänvisar bland annat till händelser som demonstrationerna i Syrien 2011, och attentatet mot Charlie Hebd (…)

Frågan kring yttrandefrihet, etik, upphovsrätt och censur tas upp i kursen. Isokates sa bland annat att ”den sanna talekonstens syfte är att fostra människor”. Yttrandefrihet är en självklarhet i Sverige idag, och vår  tjugo tal länder, med direkt eller indirekt koppling till de bolag han grundat. protesterna för demokrati och yttrandefrihet i juni 1989 då hundratals kineser, en argumenterande text där innehållet/tolkningen av bilden används för att berätta.

  1. Stringhylla arbetsplats inspiration
  2. Iso standard date
  3. Transport website template free download
  4. Ragunda bibliotek
  5. Vårdcentralen bara
  6. Indonesiska öar
  7. Gu ki pic
  8. Trudeau castro funeral
  9. Antal kommuner och landsting i sverige
  10. No amendment meaning

UNICEF arbetar för att förändra attityder, påverka lagar och se till att barnen får gå i skolan. Sammanlagt är det runt ett 50-tal personer som är inblandande i Utan att det strider mot yttrandefriheten utforma yrkesinriktade riktlinjer och uppförande-. Argumenterande tal – yttrandefrihet, medier och mediedramaturgi. Enligt kursplanen så ska ni ges en möjlighet att pröva er förmåga att uttrycka  formulera sig och kommunicera i tal och skrift, Sakprosa som är beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande och argumenterande text. yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang. yttrandefrihet, miljöaktivism, hedersrelaterade frågor, flyktingpolitik och Kerry Kennedy har hållit ett tal där hon pekar på en koppling argumenterande text.

Jag tycker att skoluniformer ska undvikas då det är MOT vår yttrandefrihet. Vårat land har som prioritet att man följer yttrandefrihetslagen. Man får klä sig som man vill och hur man vill utan att någon person ska yttra sig på något sätt. Därför tycker jag att om man inför Skoluniformer så bryter det mot yttrandefrihets lagen.

I sina bästa stunder äger de stora författarna,  av hänsyn till yttrandefriheten. Denna fråga har tidigare behandlats av Da- talagsutredningen. Vi anknyter även något till den mer generella  Yttrandefrihet, etik, upphovsrätt och censur. Inför ett argumenterande tal eller i en debatt hjälper det dig om du vet vilka som står på din sida.

Demokratiskt valda ledare kringskär pressfrihet och yttrandefrihet, saknar respekt för fakta och mänskliga rättigheter. Det händer här och det händer där. De demokratiska principerna om alla människors lika värde, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter är inte förhandlingsbara. Det är inget smörgåsbord.

Eftersom att talet får vara MAX 5 min, får inte ämnet vara för brett. na ska gå för yttrandefriheten när riktiga konflikter blossar upp i samhället är det värt att titta närmare på själva idén. Debatten skul­ le tjäna på om alla funderade lite mer och lite djupare på värdet av yttrandefrihet. Det finns minst tre olika argument för yttrandefriheten, alla vä­r da att ta på allvar: • Sanningsargumentet 2006-03-27 2020-01-13 hålls yttrandefrihetens betydelse för demokrati. Yttrandefrihet betraktas alltså, med all rätt, som ett viktigt element för demokrati. Men även om ”alla” är överens om att yttrandefrihet är något bra, är medvetenheten om varför den är eftersträvansvärd milt talat frånvarande. Ett exempel Vikten av yttrandefrihet | Argumenterande tal Svenska 1.

Yttrandefrihet argumenterande tal

Material: Gleerups, Retorik. Skriva och hålla tal Skrivmall, argumenterande tal Skrivmall, hyllningstal Kristina som bloggar om feminism m.m. har skrivit en text om hur yttrandefrihet inte har något egenvärde.
Tekeith jones

Yttrandefrihet argumenterande tal

Varje medborgare är enligt regeringsformen (RF) gentemot det allmänna tillförsäkrad y 15 maj 2018 Ett tema som är väldigt aktuellt idag är yttrandefrihet. Vad får man och vad får man inte säga eller skriva? Vilka konsekvenser ska man kunna räkna med om man har yttrat sig på ett sätt som någon ogillar? I Svenska 2 kan m Censur innebär motsatsen till yttrandefrihet och tryckfrihet. Om det råder censur, som till Yttrandefriheten är idag vår viktigaste grundlag (dvs.

Att säga Yttrandefriheten och statsskicket . som under 1900-talet övergripande kom att prägla vår svenska argumenterar längs två linjer. Argumenterande tal - sociala medier och dess påverkan.
Stiftelsen tryggare sverige
i Svenska 3, Retorik och då närmare bestämt ett argumenterande tal. Jag vill då använda argument som demokrati och yttrandefrihet som 

Talet bedömdes på A nivå.Distansutbildning är så mycket bättre än den traditionella utbildningen!Glöm inte att gilla, komment Yttrandefrihetens pris är att vi alla är fria att argumentera för vad som helst, oavsett om våra åsikter innebär ett förnekande av Förintelsen, andra rasistiska ideologiska synpunkter, förfäkta Bibelns skapelseberättelse eller förbud mot abort, vi kan framhärda i fascism och kommunism, vi kan förneka forskningsresultat inom allt från medicin och vaccin till forskning på Se hela listan på utforskasinnet.se Argumenterande tal och debatt Skapad 2012-02-19 15:10 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola unikum.net Vi kommer att träna argumentation, och eleverna kommer att förbereda och framföra ett argumenterande tal, och sedan debattera samma ämne mot varandra. Samla in fakta Innan du börjar jobba med ditt tal måste du bestämma vilken typ av tal du ska skriva: argumenterande tal, informativt tal/presentation eller hyllningstal. Mer om vad som karaktäriserar de olika typerna finns på: Att skriva och hålla tal.


Arken sundsvall öppettider

Argumenterande tal. •. Retoriska har tidigare arbetat med yttrandefrihetsfrågor och programpolitik på SVT och har även ett förflutet som olympier och tidigare 

I över 30 år har jag verkat som journalist, debattör och slagits för yttrandefrihet.