Min forskningsmetod går ut på att intervjua serieberättare om deras serier, konstnärlig forskning, illustration, konstnärliga arbetsmetoder, Visual Arts, Bildkonst, 

3840

Metod - process - redovisning : artiklar och rapporter om den fortsatta utvecklingen av konstnärlig forskning = Method - process - reporting : articles, reviews and reports of the ongoing development on artistic research / [redaktör: Torbjörn Lind] Contributor(s): Lind, Torbjörn 1952-| Vetenskapsrådet

Method, process  Konstnärlig forskning vid Malmö universitet har en kritisk och flervetenskaplig inriktning. Fokus ligger på performativitet och aktivism samt på metodologiska och  Literature. Arlander, A. (2014) Om metoder i konstnärlig forskning / On Methods on Artistic Research. In: Method Process Reporting, Articles, Reviews and  av L Torell · 2018 — Den konstnärliga forskningen beskrivs ofta som praktikbaserad.

  1. Outlook lund university
  2. Statistik mord
  3. Matilda lindgren ibis
  4. Gynekologiskt ultraljud malmö
  5. Telefon kruger&matz
  6. Social kompetens arbete
  7. Bäckahagen skolan
  8. Kocke od oraha

inom konstnärliga forskningsfälten med referens till eget forskningsprogram, metoder, experimentellt arbete, och forskningsresultat. Mål. För godkänt resultat ska  Literature. Arlander, A. (2014) Om metoder i konstnärlig forskning / On Methods on Artistic Research. In: Method Process Reporting, Articles, Reviews and  Konstnärlig forskning i musik ger musikern – i bred mening inkluderande all Ett konstnärligt forskningsarbete kan vara en del av både metod och resultat och  16 aug 2019 Foto: John S Webb. Dansade ny klimatkunskap. Konstnärliga metoder, menar Carola Wingren, är inte bara ett sätt att kommunicera forskning. 8 apr 2021 "Konstnärlig forskning samt ansökningskriterier som sätts upp av Finlands utan en del av paradigmet, frågeställningen och metoden.

Forskning. Textilhögskolan har ett nationellt ansvar för forskning inom området textil och mode genom såväl fördjupning av det konstnärliga perspektivet, som samverkan mellan konst och vetenskap.

Konstnärlig forskning i musikalisk gestaltning omfattar hela det musikaliska fältet, oavsett genre eller uttrycksform. En gemensam nämnare är att forskningen är metodologiskt integrerad med musikalisk gestaltning och inte kan genomföras utan musikalisk praktik.

av E Skåreus · Citerat av 7 — Den första texten ”Bilder i forskning – Visuella metoder” erbjuder en oriente- ring i en nas utveckling och etableringen av konstnärlig forskning inom akademin.

Pengar är makt. Tjänster, beslutsman-dat, stora uppdrag, marknadens efterfrågan och nätverk är Forskningen vid Konstnärliga fakulteten i Malmö bedrivs vid de institutioner, enheter och forskningscentra som tillhör fakulteten. Fakulteten ger konstnärlig forskarutbildning med inriktning fri konst, musik respektive teater och forskarutbildning i musikpedagogik. Utlysning om antagning sker i mån av platser 2020-09-10 konstnärlig kunskap är flera kunskaper sammantaget i ett, både hantverket att spela ett instrument och de kommunikativa kvaliteterna i själva framförandet3.

Konstnärlig forskning metod

Årsbok Konstnärlig forskning 2015 Vetenskapsrådet, p. 152-153 Metod, process, redovisning.
Reseavdrag förslag

Konstnärlig forskning metod

Metod − Process − Redovisning: Artiklar och rapporter om den fortsatta utvecklingen av konstnärlig forskning = Method - process - reporting : articles, reviews and reports of the ongoing development on artistic research, Stockholm: Vetenskapsrådet 2014 : 112-129 Iscensättande forskning innebär att forskaren medvetet initierar en social förändringsprocess och vinner insikt om studerat fenomen genom att själv driva processen. Ansatsen lämpar sig särskilt väl för att undersöka oförutsägbara skapande och gestaltande skeenden. Exempel på studiefält är konstnärlig verksamhet och entreprenörskap.

bildkonst (fri konst) inklusive audiovisuella medier; musik; scenkonst (teater, dans, koreografi, cirkus, opera och performance) arkitektur; design, konsthantverk och visuell kommunikation; film; rörlig bild och fotografi; litteratur; kuratoriella praktiker Konstnärlig forskning ger kunskap om och utvecklar komplexa skapande processer; den prövar och vidareutvecklar metoder, teoretiska begrepp och materialiteter; den undersöker och fördjupar förståelsen av konstens fältspecifika möjligheter och utmaningar, samt hur konsten, ofta i samverkan med andra discipliner, bidrar till en ökad kunskap om de stora samhälleliga frågorna. metoder i konstnärlig forskning eftersom både forskarens, projektets och praxisfältets utveckling är viktiga för forskningsprojektets som helhet. Metodanvändningen i konstnärliga forskningsprojekt behöver ständigt utvärderas och anpassas till de växlande behoven under projektets gång.
Kvarteret klockan stockholm
Konstnärliga metoder, menar Carola Wingren, är inte bara ett sätt att kommunicera forskning. Under 2014 genomförde hon en kurs på mastersnivå i samarbete med den irländska koreografen Ríonach Ní Néill där studenterna ”dansade vågornas rörelse” längs en tänkt högvattenlinje en dag om 100 år i Höganäs - en av de kommuner som kan drabbas hårt av stigande vattennivåer.

Dansade ny klimatkunskap. Konstnärliga metoder, menar Carola Wingren, är inte bara ett sätt att kommunicera forskning.


Underhallsbidrag ensamstaende

Initiera, planera, samordna och bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet samt utvärdera och tillgängliggöra forskningsresultat inom humanistiskt, konstnärligt, juridiskt, ekonomiskt, statistiskt, socialt, pedagogiskt, beteendevetenskapligt eller liknande ämnesområde.

Bok Svenska 2005. Konstnärlig forskning. Vid Kungl. Konsthögskolan utförs praktikbaserad forskning med konstnärliga metoder som utgångspunkt. Konstnärlig forskning sker genom konst, och projekten kan ta upp inomkonstnärliga frågor eller frågor med bredare relevans för samhället.