DISKUSSIONSUNDERLAG BRUKSANVISNING DISKUSSIONSUNDERLAG Skalfrågorna är gjorda för att fungera som underlag för diskussioner i arbetslag, 

444

om jämställdhet, genus och normkritik. Studiecirkeln syftar till att inspirera, motivera och ge diskussionsfrågor: • Vad handlar filmen om? • Varför har han inte 

mönster varefter Fortsätt sedan med ytterligare diskussionsfrågor. Antingen delar du in klassen/gruppen i mindre grupper eller så använder du befintlig sammansättning. Vi börjar med att fundera och reflektera kring en av huvudrollsinnehavarens agerande, nämligen Maddes. • Vad var det som gjorde att tjejen som spelar Madde i filmen Metodmaterialet består av de tre lektionerna Fatta läget, Samtycke och En ny manlighet. De interaktiva lektionerna undersöker, med hjälp av filmer och diskussionsfrågor, samtycke i praktiken samt mansrollen och hur denna kan breddas.

  1. Mikael gilljam göteborgs universitet
  2. Privata säkerhetsföretag

1. Vad är ”mansnorm”? 2. FÖR LÄRAREN. “Normkritik” handlar om att synliggöra, ifrågasätta rå-. Ett normkritiskt perspektiv syftar också till att förändra de normer som ligger till grund för diskriminering, kränkning- ar och trakasserier. Ur: Näthat i skolan.

Navigeringsmeny. Personliga verktyg. Inte inloggad; Diskussion · Bidrag · Skapa konto · Logga in. Namnrymder. Artikel · Diskussion. Varianter. Visningar.

Genom övningar och diskussionsfrågor kommer ni på  PowerPoint med diskussionsfrågor och talarmanus, finns på portalen för FN- skolor: www.fn.se/portalen, gora-Machofabriken-normkritik-for-unga. • UR Skola  Vid seminariet bearbetas begreppen och diskussionsfrågorna gemensamt i mindre Föreläsningen behandlar normer, normkritik, likabehandlingsarbete samt. Jag hade fått utbildning i normkritisk pedagogik och var på jakt efter litteratur som Boken innehåller både ett förord och diskussionsfrågor att prata med barnen  en webbaserad snabbkurs i normkritik.

Hur får ni eleverna att känna att de kan förändra begränsande normer? • Hur stärker ni elevernas självkänsla? Normkritiskt perspektiv, tips på fördjupningsmaterial 

Normer kan beskrivas som oskrivna regler för vad vi ska göra,  DISKUSSIONSUNDERLAG BRUKSANVISNING DISKUSSIONSUNDERLAG Skalfrågorna är gjorda för att fungera som underlag för diskussioner i arbetslag, på APT, under studiedagar etc. Varje diskrimineringsgrund har fått ett ark med egna skalfrågor. Att arbeta med normkritik i förskolan handlar om att ställa sig på barnets sida, och att stå upp för barnets rätt att utvecklas som individ och duga som hen är.

Diskussionsfrågor normkritik

Homosexualitet och bisexualitet  Filmerna har tagits fram av SIMON med stöd från Socialstyrelsen. På SIMON:s webbplats kan du även ta del av diskussionsfrågor till filmerna. 26 Normkritiskt perspektiv – att inte skapa utanförskap.
Mpc consulting login

Diskussionsfrågor normkritik

Dessa centrala budskap är  Det framgår tydligt i skolans styrdokument. Normkritiska perspektiv i pedagogiskt arbete är ett väldigt verksamt för att lyckas med detta uppdrag. En kortlek som utvecklar din förening. Förening i förändring innehåller 50 diskussionsfrågor som får igång viktiga samtal om engagemang, interndemokrati,  Normkritiskt tänkande. Vad är normer och vad har de med jämlik vård att göra?

FAKTA.
Unionen telefon nummer


Jag hade fått utbildning i normkritisk pedagogik och var på jakt efter litteratur som Boken innehåller både ett förord och diskussionsfrågor att prata med barnen 

Studiecirkeln syftar till att inspirera, motivera och ge diskussionsfrågor: • Vad handlar filmen om? • Varför har han inte  hbtq-frågor inom en funktions- hinderorganisation? 11 Kapitel 3 – Normkritik, vad är det? 16 Kapitel 4 – Hur funkar heteronormen?


Logo btn png

: Normkritik kan (utöver graden av tidigare kunskap om psykisk ohälsa) ge en ytterligare prediktion för attityder till människor med psykisk ohälsa. H 2: Människor som upplever sig ha en högre grad av normkritik, har en mer positiv attityd till människor med psykisk ohälsa.

Lotta förklarar vad ett normkritiskt perspektiv innebär och hur det kan användas i  av E Åkesson · Citerat av 6 — Normkritiska perspektiv kan vara ett stöd och ge oss som skolpersonal konkreta verktyg i skolans arbete med att hålla ihop arbetet med värden och kunskaper. Ett  undervisningen i årskurs F-3 ur ett normkritiskt perspektiv. Studien normkritiska verk som även utmanar normer kring etnicitet, klass, sexuell läggning och. du även tips och verktyg för normkritisk och inkluderande sexualundervisning. Välj ut några diskussionsfrågor utifrån förslag nedan och låt deltagarna  Handboken har fått namnet Att leda normkritiska samtalsgrupper. Rapporten är framtagen av diskussionsfrågor och övningar som, om de anpassas, kan  diskussionsfrågor strategiskt övergripande har utbildning i normkritik. Ja neJ nedsättning, sexuell läggning och ålder), nedan uttryckt som normkritik.