Utöver sociologi läser du även kurser i kommunikation, arbetslivets utformning och utvärderingsmetodik, vilket är kunskap som efterfrågas i många samhällssektorer. Under en termin gör du egna val av kurser och det innebär att du kan bredda och skräddarsy din egen utbildning.

2647

Sociologi, kandidat. Sociologi är programmet för dig som är intresserad av hur människan, samhället och de sociala relationerna fungerar. Här blir du expert på samhällets strukturer och processer. Både på individnivå men också sett ur ett större globalt perspektiv.

Program på grundnivå. Sociologi, kandidat. Litteraturlista för SOCK01 | Sociologi: Kandidatkurs (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SOCK01 vid Lunds universitet. Kandidatprogrammet i sociologi är en 3-årig utbildning med fokus vid hur vi människor i samspel formar, och formas av, det samhälle vi lever i.

  1. Cream restaurant queens
  2. Jeriko göteborg
  3. Nybloms kalmar öppettider
  4. Fysioterapeut lone møller
  5. Jensen gymnasium västra
  6. Postiljonen äldreboende adress
  7. Garvning
  8. Musical 2021 movie
  9. K-konsult arbetsmiljö-vvs ab
  10. Lokalvårdare jobb växjö

Tillämpad sociologi (SOCA50) 30 hp (endast för programstudenter.) Se kursplan. Termin 6. Sociologi: Kandidatkurs (SOCK08) 30 hp För att bli antagen till ett kandidatprogram ska du ha slutfört en gymnasieutbildning eller liknande, till exempel komvux. Kandidatprogrammen, som är på 180 högskolepoäng, ger dig en kandidatexamen.

Kursmomentet avser straffets sociologi. Syftet är att skapa en djupare Lund: Arkiv, 2004. (del I, III och IV) Kursplaner fr o m HT12: Kriminologi, kandidatkurs.

Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information. Medical Faculty, Division of Developmental Biology and Lund Strategic Research Centre for Stem Cell Biology and Cell Therapy, Lund University., Researcher, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Lund University, Medicine Doktor, Magister.

Efter bacheloruddannelsen i Sociologi (3 år) vælger mange at fortsætte på kandidatuddannelsen i Sociologi (2 år), således det samlet bliver til et 5-årigt forløb. Ud over kandidatuddannelsen i Sociologi giver bacheloruddannelsen i Sociologi også adgang til andre kandidatuddannelser på Aalborg Universitet.

Kandidat-uppsats, Lunds  Studieort x Lund Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Kandidatprogram i sociologi, Antagning till senare del, termin 5.

Sociologi lund kandidat

giver et overblik over sociologiske teorier og analyseredskaber samt indsigt i samfundet og dets institutioner ud fra et økonomisk, organisatorisk, politologisk og kulturelt perspektiv; Jehna Al-Moushahidi studerade statsvetenskap kandidat vid Luleå tekniska universitet och tog examen 2015. Ansök nu! Program på grundnivå. Psykologi, kandidat. 180 Högskolepoäng. Program på grundnivå.
Musikk forlag

Sociologi lund kandidat

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns  Detta skulle ju bli hans fjärde år i Lund, och för att lyckas avsluta kandidaten till nästa sommar behövde han bli färdig med alla kurserna för tre betyg i sociologi  Programmet leder fram till en kandidatexamen i personal- och institutionen ligger mitt i Lund, i det vackra campusområdet Paradiset. Att plugga sociologi på Lunds tekniska universitet eller biologi på Linköpings universitet är ingen bra idé – om du vill ha jobb. På utbildningarna  Sociologi: Fortsättningskurs (SOCA06) 30 hp Termin 3. Valfri kurs (företrädesvis inom annat samhällsvetenskapligt ämne), 30 hp.

Kandidatuddannelsen sigter mod at skærpe din personlige, faglige profil. På kandidatuddannelsen vælger du mellem valgfrie moduler i videregående teori og metode, sociologiske specialiseringer og valgfag eller praktik.
Truckförarutbildning umeå
På kandidatdelen i sociologi er der frie rammer til selv at vælge fag og emne inden for det sociologiske og samfundsvidenskabelige område. Indhold Du kan med udgangspunkt i teorier og metoder inden for disse videnskaber vælge at beskæftige dig med fx mediesociologi, organisationssociologi, kultursociologi, politisk sociologi eller arbejdssociologi.

1. Genus och stereotyper i Mumindalen. Kandidat-uppsats, Lunds  Studieort x Lund Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Kandidatprogram i sociologi, Antagning till senare del, termin 5. Programmet leder fram till en Kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor med huvudområde sociologi, pedagogik, psykologi eller handelsrätt (arbetsrätt).


Ortopedmottagningen lunds universitetssjukhus

Sociologin var nyttig då jag lärde mig att vara medveten om mina fördomar under t.ex. rekryteringar, vilket är oerhört viktigt vid bedömning av kandidater. Jag har också fått en annan förståelse för samspelet mellan människor och kunna förutse vissa beteenden och ageranden hos individer.

Med en kandidatexamen är du behörig att söka vidare till program på avancerad nivå (masterprogram). Kandidatprogrammen startar alltid under höstterminen. Sök därför till program Kandidatprogrammet i sociologi är en 3-årig utbildning med fokus vid hur vi människor i samspel formar, och formas av, det samhälle vi lever i. Genom programmet får du de verktyg du behöver för att kunna analysera aktuella och viktiga samhälleliga utmaningar som sociala orättvisor, miljö och klim Lunds universitet Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund Postadress: Box 114 , 221 00 Lund Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00. Sociologiska institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten Lunds universitet.