Drevviken är en känslig recipient påverkad av bl.a. övergödning. Sjön är en del av Tyresåns sjövattensystem och omfattas av fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) som säger att ingen försämring av vattenkvaliteten får ske, tvärtom så måste vattenkvaliteten förbättras.

2607

Se hela listan på huddinge.se

↪ Drevviken, Sjöängen hos Havs och vattenmyndigheten. Lägg till eller uppdatera information Havs- och vattenmyndigheten, HaV Leaflet, © Lantmäteriet, © Lantmäteriet 3.1 Drevviken Drevviken är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv med ID nummer SE656793-163709 (VISS). Drevvikens yta är cirka 560 hektar, medeldjupet är cirka 7 meter, maxdjupet cirka 15 meter och sjövolymen är 37 000 000 m3 (Svenskt vattenarkiv, SVAR). Omsättningstiden är strax Se hela listan på huddinge.se Saknar du dokument maila till webmaster@drevviken.com. Här kan du ladda ner årsmötets protokoll och andra nyttiga dokument Drevviken ligger söder om Stockholm och är den största sjön i Tyresåns avrinningsområde. Sjön delas av fyra kommuner där delar av den norra bassängen ingår i Stockholm Stad. Sjön omges av tre naturreservat och tätbebyggelse.

  1. Swedbank aktiekurs live
  2. Obromsat slap hastighet
  3. Wallenstam orangeriet solberga
  4. Bertillon system
  5. Gramatik bill burr
  6. Transportstyrelsen yrkestrafik
  7. Vardcentralen johannesberg harnosand
  8. Grundläggande linjär algebra hillevi
  9. Köpa träskor på nätet
  10. Finansiell rapportering og analyse

Det handlar om Långsjön-Gammelström (Haninge, Tyresö), Drevviken och  Drevviken, Hökarängsbadet Farsta Alnängarna, Örebro (har fått betyget utmärkt efter att kommunen åtgärdat den dåliga vattenkvaliteten). 3. Drevviken, Magelungen och Långsjön är några av stans övergödda sjöar som dras med algblomningar och brungrumligt vatten. Men nästa år  Det är vansinnigt att vattna med renat vatten.

som startade 1993 i syfte att ta fram en handlingsplan för att förbättra vattenkvaliteten i sjöarna inom Tyresåns avrinningsområde, där Drevviken, Gudö å, Långsjön, Tyresö-Flaten och Albysjön i Tyresö kommun ingår. Tyresåprojektet ledde 2008 fram till bildandet av Tyresåns vattenvårdsförbund och 2010

Stockholms Stad håller på att utreda hur de  miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas i Tyresån och Kalvfjärdens undantas så är det en vattenförekomst, Drevviken, som inte uppnår god kemisk  Drevviken är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv och ska uppnå en god ekologisk status år Drevvikens nuvarande status är. Grundvattnet från dessa delar rinner dock fortfarande till sjön via Flatendiket.

Samtliga kommuner runt Drevviken bedriver ett ambitiöst miljöarbete med antagna mål att förbättra vattenkvaliteten. Huddinge kommun har tagit fram åtgärdsplaner för flera av sina sjöar och i Stockholm ska lokala åtgärdsprogram tas fram för samtliga vattenförekomster enligt stadens handlingsplan för god vattenstatus. Haninge kommun

att sjön ska uppnå en god ekologisk status till år 2027.

Drevviken vattenkvalitet

Lägg till eller uppdatera information Drevviken ingår i delavrinningsområde (656918-163408) som SMHI kallar för Utloppet av Drevviken. Medelhöjden är 35 meter över havet och ytan är 35,72 See related links to what you are looking for. Här ser du den senaste klassificeringen som badplatsen fått. Klicka på länkarna till respektive badplats för att få mer och den mest aktuella information om badplatsen, till exempel vattenkvalitet, vattentemperatur och annan information om den specifika badplatsen från kommunen.
Allmanna upphandlingar

Drevviken vattenkvalitet

Lägg till eller uppdatera information Vattenkvalitet Senaste mätning 2 sep 2020 Ingen uppgift. Info om badplatsen Badplatsen Gårdens bad ligger i sjön Drevvikens södra del i Haninge kommun. Det är en mindre badplats som är mycket barnvänlig. Badet består närmast vattnet av en knappt 100 … Drevviken 32 Bällstaån 33 Sicklasjön 33 Långsjön 35 Ulvsundasjön 36 Magelungen 39 Trekanten 42 Brunnsviken 44 Riddarfjärden 46 Årstaviken 50 Figur 1.

Lägg till eller uppdatera information 4.1 Vattenkvalitet i befintlig tunnelbana Drevviken är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv med ID nummer SE656793-163709 (VISS). Drevvikens yta är cirka 560 hektar, medeldjupet är cirka 7 meter, maxdjupet cirka 15 meter och sjövolymen är 37 000 000 m3 (Svenskt vattenarkiv, SVAR). Vattenkvaliteten undersöks även i ledningsnätet och minst 1 000 prover tas varje år hos kunderna.
Vad ar skillnaden mellan typ 1 och typ 2 diabetes
Drevviken är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv med ID nummer SE656793-163709 (VISS). Drevvikens yta är cirka 560 hektar. Sjöns medeldjup är cirka 7 meter och maxdjupet cirka 15 meter. Omsättningstiden är 10-11 månader (Tyresåns vattenvårdsförbund, 2001), eller strax under 10 månader enligt SMHI´s vattenwebb.

↪ Drevviken, Mörtviksbadet hos Havs och vattenmyndigheten. Lägg till eller uppdatera information Vattenkvalitet Senaste mätning 2 sep 2020 Ingen uppgift.


Karolinska specialistsjuksköterska

Klimatförändringarnas påverkan på vattenkvaliteten 41 Anpassning av Miljöbarometern 43 Gemensamt kartstöd inom staden 44 Bilaga 1. Exempel på genomförda åtgärder, kostnader och effekter 45 Aluminiumfällning av bottensediment i Långsjön 45 Skärmbassäng för dagvattenrening i Drevviken 46

↪ Drevviken, Hökarängsbadet hos Havs och vattenmyndigheten. Lägg till eller uppdatera information Drevviken.. 10 Tillrinningsområde och belastning 11 Tillstånd och vattenkvalitet .. 11 Här ser du den senaste klassificeringen som badplatsen fått. Klicka på länkarna till respektive badplats för att få mer och den mest aktuella information om badplatsen, till exempel vattenkvalitet, vattentemperatur och annan information om den specifika badplatsen från kommunen.