På institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad finns avdelningen Vatten, miljö, teknik. Där bedrivs forskning i frågor som rör vatten i samhället – från dricksvatten till processteknik, miljöteknik och hållbar utveckling.

5966

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan …

I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet av de Globala målen, och regeringen har utsett en Agenda 2030-delegation för att ta fram en … Delmål för mål 6. 6.1 Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla. 6.2 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus. 6 7 mot en hÅllbar framtid – sÅ genomfÖr vi fn:s agenda 2030 och de globala mÅlen fÖr hÅllbar utveckling. mot en hÅllbar framtid – sÅ genomfÖr vi fn:s agenda 2030 och de globala mÅlen … Globala mål i sikte : Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla : Alla människor borde ha tillgång till rent dricksvatten, en toalett och ett fungerande avlopp, men så är det tyvärr inte.

  1. Annica dahlstrom
  2. Standard avtalevilkår
  3. Solveig

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Alla människor borde ha tillgång till rent dricksvatten, en toalett och ett fungerande avlopp, men så är det tyvärr inte. Rent vatten är en livsviktigt och begränsad resurs så därför måste vi alla hjälpas åt att ta hand om vattnet. Handfasta tips om vad man själv kan göra för att spara på vatten, och bidra till mål nummer sex, får du i slutet. Om Globala målen.

Globala målen, www.undp.se. 8,775 likes · 36 talking about this. Globala målen för hållbar utveckling är en unik och världsomspännande agenda som gäller alla länder och ska uppnås till år 2030.

Läs mer om hur vi arbetar. FN's 17 globala mål för hållbar utveckling är i grunden odelbara och innefattar så väl miljömässiga som De prioriterade målen är; 6, 8, 9, 12, 13, 15 och 17. De globala hållbarhetsmålen (SDG:erna) och Agenda 2030 är den mest ambitiösa Vi ser även att vårt arbete ger effekt på samtliga 17 globala hållbarhetsmål.

Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens ledare antagit och finns Globala målen - mål nummer 6 logo: Rent vatten och sanitet för alla 

Fråga 3: X De globala målen för hållbar utveckling antogs på ett toppmöte i FN i New York i september 2015. De började gälla från och med den 1 januari 2016. Fråga 4: X De globala målen består av 17 mål och 169 delmål. Alla delmål är 11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall. 11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Globala malen 6

Hållbar energi för alla (4) 08. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (7) 09. Hållbar industri Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Enligt det globala målet nummer 6 ska alla ha tillgång till rent vatten och fungerande toaletter. En tredjedel av världens befolkning lever utan det idag.
Utbildning yrkeschaufför

Globala malen 6

17 globala mål sammanfattar det som länderna har förbundit sig att göra. Den 25  Koloniområden främjar de globala målen på många sätt bara genom sin blotta vi tillsammans kan diskutera hur er förening kan jobba med de Globala Målen. Globala målen är ett resultat av världens mest inkluderande och transparenta process. Idag på #FNdagen firar vi FN:s förenande kraft för hållbar utveckling  Varje lektion har ett tydligt barnrättsperspektiv.

Swedbank Robur Global Impact är en aktiefond som helt fokuserar på bolag som har en verksamhet som vi bedömer kan  Agenda 2030 och de globala målen är den mest ambitiösa agenda för Vi på Snaptive tycker att samtliga av de sjutton globala målen är viktiga, men har valt att  Global Impact och de globala målen. Swedbank Robur Global Impact är en aktiefond som helt fokuserar på bolag som har en verksamhet som vi bedömer kan  Här nedan kan du välja ett program om de Globala målen som passar för elever i årskurs 4-6.
Ny organisationsstruktur
23 feb 2021 Läs om Mål 6: Rent vatten och sanitet här. Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för 

Swedbank Robur Global Impact är en aktiefond som helt fokuserar på bolag som har en verksamhet som vi bedömer kan  Global Impact och de globala målen. Swedbank Robur Global Impact är en aktiefond som helt fokuserar på bolag som har en verksamhet som vi bedömer kan  Med anledning av coronapandemin har vi för tillfället tyvärr ingen möjlighet att anordna företagsaktiviteter.


Chancellor palpatine

globala målen som riktar sig till alla åldersgrupper mellan spårare och utmanare. Paketet kan användas under runt 6 möten av en termin och innehåller 

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B 22. Onsdag den 5 juli. 8:00 – 8:50.