Regeringen presenterade förslaget om att införa statligt stöd vid korttidsarbete vid en presskonferens måndagen den 19 mars. Det innebär att staten under 2020 tar en större andel av kostnaden vid korttidsarbete. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Läs mer på regeringen.se.

4461

Finansutskottets förslag om nya regler för korttidsarbete och synen på aktieutdelningar kopplat till stödet, inklusive ett uttalande om att riksdagen bör göra ett tillkännagivande till regeringen om att sänka räntan vid anstånd.

Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd (men förslag om förlängning finns, se längre ner). Finansutskottets förslag om nya regler för korttidsarbete och synen på aktieutdelningar kopplat till stödet, inklusive ett uttalande om att riksdagen bör göra ett tillkännagivande till regeringen om att sänka räntan vid anstånd. Regeringen presenterade igår ett nytt förslag på regler om korttidsarbete med statligt stöd, som innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som den anställde får ut mer än 90 procent av lönen. Bestämmelserna kommer att träda i kraft den 7 april, men kommer kunna tillämpas redan från den 16 mars. Enligt tidigare regler finns inget hinder för stöd vid vinstutdelning från ett annat företag i samma koncern som det bolag som ansöker om korttidsarbete. Enligt Tillväxtverket kan ett bolag som lämnat koncernbidrag inom samma tid som ovan i normalfallet därför inte få något stöd.

  1. Tattva bodha pdf
  2. Hyra boende nykvarn

Intensivsjukvården verkar göra fantastiska insatser för att ta hand om de som drabbas. Många åtgärder är beslutade för att hjälpa företag från olika Den som beviljats stöd för korttidsarbete ska göra avstämningar var tredje månad genom att skicka in uppgifter till Tillväxtverket. För den som mottagit stöd från april påbörjades avstämning nummer två den 14 oktober, och för de som mottagit stöd med start i maj börjar avstämningsperioden den 14 november. Regler för korttidsarbete diskriminerar småföretag och skapar osund konkurrens.

Regeringen föreslår ett nytt system för stöd till de företag som har drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter och som därför behöver korttidspermittera personal. Under 2020 höjs tillfälligt statens andel av kostnaderna från en tredjedel till tre fjärdedelar.

Enligt dagens regler kan stöd för korttidsarbete (korttidspermittering) lämnas under som längst nio månader i följd. Riksdagen har nu beslutat att tidsgränsen … Regeringen presenterade igår ett nytt förslag på regler om korttidsarbete med statligt stöd, som innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som den anställde får ut mer än 90 procent av lönen. Bestämmelserna kommer att träda i kraft den 7 april, men kommer kunna tillämpas redan från den 16 mars. Regeringen presenterade igår ett nytt förslag på regler om korttidsarbete med statligt stöd, som innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som den anställde får ut mer än 90 procent av lönen.

Med anledning av de nya reglerna för korttidsarbete som Regeringen beslutat om på grund av Coronavirusepidemin har Äventyret tagit fram en kalkylator för 

31 december sista dag att söka stöd för korttidsarbete enligt 2020 års villkor 2020-12-22 De tillfälliga regler i lagen om stöd vid korttidsarbete som gällt under 2020 upphör vid årsskiftet. Därför kommer det inte att vara möjligt att söka stöd enligt 2020 års villkor från och med 1 januari 2021.

Korttidsarbete regler

Det är   9 feb 2021 Regeringen presenterade i december ett förslag på nya och tillfälliga regler rörande korttidsarbete. Riksdagen har nu beslutat att anta de nya  10 nov 2020 Förlängning och nya regler för korttidsarbete: Regeringen har Arbetsgivare som tidigare sökt stöd för korttidsarbete men som återgått i fullt  26 mar 2021 Nya ansökningen av korttidsarbete öppnar redan 29 mars 2021. Lönepoddens Tydligare regler vad gäller företagens vinstutdelningar. 10 dec 2020 Sedan 7 april har arbetsgivare kunnat söka stöd vid korttidsarbete (även alltså inte alla koncernbidrag vid tillämpning av nuvarande regler,  7 jan 2021 I tiden efter den 30 juni 2021 ska, enligt vad regeringen meddelat, en återgång till ordinarie regler rörande lönesänkning ske, vilket medför att.
22000 baht to sek

Korttidsarbete regler

statliga stödet som kan utgå vid korttidsarbete. Det är  Ansökan om korttidsarbete. För smidigare hantering hos Tillväxtverket är det bra om man förbereder så mycket som möjligt innan ansökan skickas in. De vanliga reglerna för bisysslor gäller även under korttidsarbete.

Här ingår bl.a. regler för korttidsarbete. Men vad innebär korttidsarbete  Tjänar de anställda in semester under tiden för korttidsarbete? Ja, korttidsarbetet påverkar inte intjänandet av semesterdagar.
Hur beskattas handelsbolag


Stödet för korttidsarbete förlängs till och med 30 juni 2021. Dessutom införs tydliga regler för vinstutbetalningar och andra värdeöverföringar.

Men vad innebär korttidsarbete  Tjänar de anställda in semester under tiden för korttidsarbete? Ja, korttidsarbetet påverkar inte intjänandet av semesterdagar.


Eniro telefonnummer telia

Stödet har förlängts till juni i år. För företag som ska söka stödet finns en hel del nya regler att tänka på - ersättningen täcker upp till 80 procents korttidsarbete.

Under det nya stödet (korttidsarbete 2021) är det inte längre möjligt att ha olika nivåer av arbetstidsminskning under en och samma avtalsperiod.