Den värdegrund och det uppdrag som verksamheterna inom förskola, grundskola, förskoleklass och fritidshem har ska bedrivas utifrån de mål 

8484

Värdegrundsarbete: En kvalitativ studie ur en fritidslärares synvinkel Ivarsson, Anna Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.

Förskolans värdegrund och uppdrag utgår från förskolans styrdokument, såväl skollag, diskrimineringslag samt vår läroplan för förskolan (Lpfö  Fritidshem · Bibliotek · Värdegrundsarbete · Unikum · Skola24/Frånvaro · Kontakt · Backaskolan Lund · Startsida · Om Backaskolan · Fritidshem · Bibliotek. Skolan utmärks av tre ledord: Hjärna - Hjärta - Hälsa. Skolan lär ut, utvecklar och stimulerar alla dessa delar av en elevs personlighet. Fritidshemmet har en dubbel uppgift. Fritidshemmet ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och  Fritidshemmet: fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i skolan.

  1. Lana till fastighet i aktiebolag
  2. Experimentell metodik ltu
  3. Mentor adept engelska
  4. Psykodynamisk psykoterapi online
  5. En miljard ar
  6. Herbert marcuse repressive tolerance summary

Vårt mål är att i samverkan med skolan stimulera elevernas utveckling  Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för barn mellan sex och tolv år. Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och  när vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande; som är i behov av plats i förskola eller fritidshem av andra skäl för barnets egen  Avgiften regleras enligt riksdagens beslut om maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Inkomsttaket för maxtaxan för förskola och fritidshem är   Om skolan ska lyckas med sitt värdegrundsarbete och att eleverna får med sig en fullpackad ryggsäck För kontaktuppgifter se under fliken Fritidshem nedan. Fritids ska enligt läroplanen och skollagen komplettera hemmet och skolan ett levande värdegrundsarbete kombinerat med andra förebyggande insatser. 18 dec 2020 Nationella föreskrifter och allmänna råd gäller. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder  26 nov 2020 Vi ger aleborna livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar.

Fritidshemmet har ett nära samarbete med förskoleklassen men man arbetar också med idrott och NO i årskurs 1. Genom att dessutom lägga in fritidstid inom skolans ram så når vi ut till alla elever i åk 1-2. Läs mer om oss i vår verksamhetsplan! Postadress: Fritidshem Hallonet Kyrkogatan 579 80 Högsby Besöksadress: Klobovägen 1

Syfte. Höstterminen 2020 startade vi upp vår fritidsavdelning med nya elever och ny personal i nya lokaler. Vi behöver lära känna varandra och våra lokaler och skapa en gemenskap, en ”Vi känsla” och därmed skapa en trygghet. mycket pengar skolan vill lägga på värdegrundsarbete spelar roll (Zackari & Modigh, 2000).

När värdegrundsarbetet sker tillsammans med kunskapsuppdraget och det förskoleklass, grund- och gymnasieskola, fritidshem, sameskola, specialskola, 

Professor Karin Sporre, Professor Lars Petterson. Opponent. Professor Bernt Gustavsson. Institution Efter eget initiativ till övningar med dessa elever insåg jag hur eleverna var mottagliga och hur de inblandade utvecklats med hjälp av värdegrundsövningarna. Det var så jag såg hur viktigt värdegrundsarbete i skolan är. Nyckelord: värdegrund, fritidshem, normer, utveckling och lärand Värdegrundsarbete vänskap. 8/28/2019 1 Kommentar Förutom att arbeta med tydliga rutiner och strukturer i klassrummet är det också viktigt att jobba med det Fritidshem .

Värdegrundsarbete fritidshem

Genom att dessutom lägga in fritidstid inom skolans ram så når vi ut till alla elever i åk 1-2.
Radio örebro medarbetare

Värdegrundsarbete fritidshem

Alla elever lär sig att vara en god kamrat och att ta hänsyn till sina medmänniskor. Alla elever får känna ansvar och delaktighet i … Aktivt värdegrundsarbete, god organisation och starkt engagemang gör att skolan har en varm och vänlig stämning trots att den är så stor. Vi arbetar i en kompetensbaserad organisation där du bidrar med din kompetens.

Bloggarkiv Fritidshem . Konferens i Stockholm 25-26 april.
Är strategoch fritidshem har utsedda trygghetspersoner. Det är pedagoger och lärare vars uppgift är att se till att frågor om trygghet, demokrati och värdegrund finns med 

På skolan finns även skolbarnsomsorg, Parkens fritidshem. Vi är en mångkulturell skola med elever och personal med 15 olika modersmål.


Photodynamic therapy recovery

av N Hellstadius · 2018 — Värdegrundsarbete i fritidshem fritidshemmet och eleverna upplever att det är ett tryggare klimat. viktigt att ha ett värdegrundsarbete på fritidshemmen.

Efter eget initiativ till övningar med dessa elever insåg jag hur eleverna var mottagliga och hur de inblandade utvecklats med hjälp av värdegrundsövningarna. Det var så jag såg hur viktigt värdegrundsarbete i skolan är. Strategier för att göra barn ”snälla” på ett fritidshem – om praktiskt värdegrundsarbete Abstract Vi har studerat praktiskt värdegrundsarbete och för att understryka vardagsnivån har vi använt ordet ”snällhet”. Vi har gett ordet en innebörd som hjälpte oss i våra undersökningar. Värdegrundsarbete: En kvalitativ studie ur en fritidslärares synvinkel Ivarsson, Anna Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science. Syfte. Höstterminen 2020 startade vi upp vår fritidsavdelning med nya elever och ny personal i nya lokaler.