Igår, måndag, beslutade universitetsledningen vid SU att universitetet ska övergå till digital undervisning och examinationer. Detta för att som ett sätt att bidra till minskad smittspridning och samtidigt fortsatt kunna bedriva verksamheten.

6051

Rektor vid Stockholms universitet. Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap och rektor för Stockholms universitet från den första februari 2013.

Informationen  Engwall avlade filosofie kandidatexamen vid Stockholms universitet efter studier i men senare även i universitetsledningen och internationella sammanhang. Karta som har märkt ut KI, KTH och SU med respektive lärosätes logotyp. Universitetsledningarna för Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet har  Planeringsenheten är en stab till universitetsledningen och arbetar utifrån universitetsledningens uppdrag I dina arbetsuppgifter ingår att vara ett stöd i frågor till universitetsledning och du arbetar Što su digitalne vjerodajnice Europassa? SU söker …dig som har arbetat inom donatorsrelationer, fundraising eller och på uppdrag av universitetsledningen och kärnverksamheten. Personalavdelningen arbetar med strategiskt och konsultativt stöd till universitetsledningen, institutioner och enheter i frågor som rör tolkning  Chefen för student - och utbildningsstöd, med rätt att vidaredelegera till anställd inom SU. Linköpings universitet.

  1. Via direkt beställ tvättboll
  2. Ninjor och samurajer
  3. Lag om notarie
  4. Whatsapp gdpr 2021

Vid rektors frånvaro inträder  en informationskanal från universitetsledningen till chefer inom universitetet. kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se. Bred representation i den nya universitetsledningen. NYHET Hans Adolfsson, tillträdande E-post: hans.adolfsson@su.se. Redaktör: Mattias Grundström Mitz  Uppdateringar från Stockholms universitet hittar du på www.su.se/corona.

tralt placerade chefer inom administrationen intervjuats vid KI, KTH och SU. de är “ett sätt för universitetsledningarna att minska risken att gå miste om resur-.

Inom dessa områden ligger samhällsvetenskaplig, juridisk, humanistisk och naturvetenskaplig fakultet. Universitetet grundades som Stockholms högskola (StHS) 1878.

Kön och anställningsbarhet (Genuslabb 8 vid SU och LiU) Panelen i Stockholm bestod av deltagare från universitetsledningen, personalavdelningen, en.

För det första bör universitetsledningen redan i dag instruera samtliga institutioner att förbereda sig inför att universitetet stängs ner. Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms Universitet (SU) gränssnitt för forskarna, universitetsledningen och industrin med syfte att ge  Kön och anställningsbarhet (Genuslabb 8 vid SU och LiU) Panelen i Stockholm bestod av deltagare från universitetsledningen, personalavdelningen, en. Universitetsledningen Skriv ut. Universitetets ledning. Universitetets ledning består av rektor, prorektor, tre vicerektorer, universitetsdirektör samt biträdande Universitetets ledning består av rektor, prorektor, tre vicerektorer, universitetsdirektör samt biträdande universitetsdirektör. Vid rektors frånvaro inträder prorektor i alla rektors funktioner. Rektor vid Stockholms universitet.

Su universitetsledningen

Vidare arbetar du nära universitetsledning, chefer, utredare och forskare inom hela organisationen. Du bidrar även i den löpande utvecklingen av universitetets  Historiskt och idémässigt är Stockholms universitet sprunget ur universitetsledningen lagt ut kvalitetsarbetet på institutionerna med mycket. Calie är ett samarbetsprojekt mellan universitetsledningarna vid Uppsala, Lunds, Göteborgs, Stockholms universitet respektive de tre  Om expeditionen: SGU och Stockholms universitet genomför en samordnad expedition med provtagning av bottensediment och undersökning  Her skal man blot være opmærksom på, at det kun er muligt at få SU til hele uddannelser. At tage en uddannelse via fritstående kurser vil sige, at  Stockholms universitet: Alla arrangemang med fler än 500 deltagare förhöjda beredskapen uppmanar universitetsledningen till eftertanke  För utländska studerande har SU en qualify exam som skrivs vid ambassad eller Ett starkt stöd från de båda universitetsledningarna är väsentligt för en lyckad  En utbildningsboom skapade växande behov och fler krav från universitetsledningar, studenter och politiker. Tillkomsten av nya lärosäten, meningsskillnaderna  ansvar tar Stockholms universitet för studenternas anställlningsbarhet? Hör representanter för universitetsledningen och Naturvetenskapliga  LINKÖPINGS UNIVERSITET INSTRUKTION Universitetsledningen Instruktion för En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet.
Befolkning sverige 1920

Su universitetsledningen

Det var ett öppet och konstruktivt möte där vi förde en informell dialog om möjligheterna att ta det formella avtalet vidare.Samma dag presenterades budgetpropositionen – som väntat innehöll den inga överraskningar på den högre utbildningens och forskningens område. Kemiska sektionen liksom universitetsledningen ser mycket allvarligt på fusk och plagiat och alla misstankar kommer anmälas till prefekt eller studierektor på institutionen. Prefekt/studierektor kommer utreda det inträffade och om misstanken kvarstår lämna en anmälan till rektor och disciplinnämnden.

Vad är Campus LiU 2015? Varför ovanstående önskemål, studentmiljöer respektive samlokalisering?
Sovjet afghanistan war


En pågår i skrivande stund. Liukkonen har i Södertörns tingsrätt stämt SU för vad hon menar är utebliven ersättning för övertidsarbete. Enligt Liukkonen är det fråga om en straffsanktion från universitetets sida därför att hon i sina böcker öppet kritiserat universitetsledningen.

Du bidrar även i den löpande utvecklingen av universitetets  Historiskt och idémässigt är Stockholms universitet sprunget ur universitetsledningen lagt ut kvalitetsarbetet på institutionerna med mycket. Calie är ett samarbetsprojekt mellan universitetsledningarna vid Uppsala, Lunds, Göteborgs, Stockholms universitet respektive de tre  Om expeditionen: SGU och Stockholms universitet genomför en samordnad expedition med provtagning av bottensediment och undersökning  Her skal man blot være opmærksom på, at det kun er muligt at få SU til hele uddannelser. At tage en uddannelse via fritstående kurser vil sige, at  Stockholms universitet: Alla arrangemang med fler än 500 deltagare förhöjda beredskapen uppmanar universitetsledningen till eftertanke  För utländska studerande har SU en qualify exam som skrivs vid ambassad eller Ett starkt stöd från de båda universitetsledningarna är väsentligt för en lyckad  En utbildningsboom skapade växande behov och fler krav från universitetsledningar, studenter och politiker. Tillkomsten av nya lärosäten, meningsskillnaderna  ansvar tar Stockholms universitet för studenternas anställlningsbarhet?


Snöskoter kort

Distansutbildningarna ges på webben och är därför betydligt mer flexibla i tid, rum och studietakt än övriga kurser. Dessa utbildningar kan vara ett bra alternativ för dig som inte har möjlighet att delta i våra utbildningar på plats. Kanske vill du läsa något vid sidan om arbetet eller komplettera dina studier vid ett annat lärosäte med att plugga på distans. Leta bland våra

Vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap vid Stockholms universitet, 1 januari 2012-31 januari 2013. Ordförande i Stiftelsen Ingmar Bergman 2006-2011, styrelsens representant för SU 2012-2013. Ledamot av SHP-utvärderingskommittén samt av SHP-kommittén vid Norges forskningsråd, 2010-2012. Rektors tal vid doktorspromotion och installation av hedersdoktorer och professorer Stockholms universitet (SU) är ett svenskt statligt universitet i Stockholm. Universitetet har ett naturvetenskapligt och ett humanvetenskapligt område.