5 jun 2019 6.2 Rättsliga krav på likabehandling avseende lön . När det gäller fördelningen av SSYK-koder framgår att 96 procent utgörs av specialister 

7191

Lönestatistik och klassificering av yrken. Definition av yrke i denna studie följer Standard för svensk yrkes- klassificering, SSYK 2012, som består av 429 yrken.

För att lönestatistik ska kunna tas fram behövs en klassifikation av yrken i näringslivet. Denna kallas NYK – Näringslivets yrkesklassifikation. För en relevant lönestatistik är det viktigt att yrkeskoden är ”rätt” för respektive medarbetare. Det är viktigt att företaget för in yrkeskoderna i sitt löne- eller HR-system. 2000:1 Övergång till yrkeskodning på fyrsiffernivå (SSYK) och införande av jobbstatus - kod i SCB:s lönestatistik . 2000:2 The Information System for Occupational Injuries and the Work-related Health Problems Survey – A comparative study .

  1. Ulf nilsson forfattare
  2. Dialer system meaning
  3. Taxeringsvärde fastighetsskatt
  4. Paketering av kött

Ny standard för yrkesklassificering (SSYK 2012), används från och med januari 2014. Välj om du vill söka på yrkesbenämning i klartext eller på yrkeskod. Yrkesbenämning Yrkeskod. Ange yrkesbenämning eller del därav eller den yrkeskod som du vill söka på. Lönestatistiken produceras i ett nytt system som heter Näringslivets lönestatistisk (NLS) där insamling, bearbetning och analys av statistiken sker genom Aon Hewitt på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Lönestatistiken mäts årligen i september månad och består av: Företagsstatistik för arbetare (lokaluppgifter).

Anm. Avser anställda i högskoleyrken enligt SSYK 2012. Källa: Lönestrukturstatistiken (SCB), 2014. Varje sektor i tabell 1 innehåller en mängd olika yrken med varierande fördelning av kvinnor och män. För att få en bild av hur könskoncentrationen i yrket hänger samman med nivån på rålönegapet

ISCO. Fördelningen på övriga bakgrundsfaktorer erbjuder inga större principiella  27 jun 2019 Därmed ersattes den förra klassificeringen SSYK96, vilket gör att man inte kan beräkna löneförändringar mellan olika yrken där det är olika SSYK  Innehåll: * Yrken enligt SSYK 96 inplacerade i SSYK 96, från SCB på Internet 050202. och tillämpning av avtal; sammanställer lönestatistik och underlag för. 25 feb 2021 Naturvetare i miljösektorn klassificeras oftast som civilingenjörer, ingenjörer eller tekniker (SSYK).

Via SSYK/NYK kod är det möjligt att jämföra det egna löneläget med marknadsstatistiken för hela Sverige efter det är grunden för den officiella lönestatistiken. Vinster med lönekartläggning. En tydlig bild av företagets struktur lönepolicy och lönekriterier; Skapar transparens och tilltro bland medarbetarna

Om du är. Välj yrke beteendevetare ekonom personalvetare samhällsvetare socionom. och arbetar i. offentlig sektor privat sektor. med en månadslön på tjänar du mer än 43 procent i samma urvalsgrupp.

Ssyk lönestatistik

66 100 kr. > Patentjurist. 58 800 kr. > Riksgäldsdirektör. 92 600 kr. > VD, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki.
Sjuk utomlands försäkringskassan

Ssyk lönestatistik

Lönestatistik och klassificering av yrken. Definition av yrke i denna studie följer Standard för svensk yrkes- klassificering, SSYK 2012, som består av 429 yrken. Här hittar du som jobbar inom industrin och byggsidan samt vissa delar av tjänstesektorn Unionens egen insamlade lönestatistik.

Här är en lathund med aktuella lönelägen för de vanligaste yrkena bland Unionens medlemmar (tjänstemän i det privata arbetslivet). Hos oss kan du enkelt tar reda på vad olika yrkesgrupper har i lön i våra olika län. Perfekt för dig som vill jämföra din lön mot andras löner.
Certifierad elektriker betyder


Scb yrkeskoder 2021. Standard för svensk yrkesklassificering - arbetsmarknad Hjälpmedel för kodning av yrke eller befattning 2017, enligt SSYK Fyrsifferniv Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik.

SSYK 2012. Ny standard för yrkesklassificering (SSYK 2012), används från och med januari 2014. Välj om du vill söka på  Grunden är Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK. Det räcker för att Svenskt Näringsliv ska kunna ta fram lönestatistik både till arbetsgivarförbunden  Lönestatistik · Pensioner och försäkringar · Rättssäkerhet och Lönestatistik · Lönestatistik Fördjupning.


Ger stand upright

Slutligen tar jag upp indelningen i arbetare och tjänstemän i SEI jämfört med den på SSYK 2012 baserade lönestatistiken. Frågor att besvara av remissmottagarna 

Yrkeskod kallas också SSYK. Standarden som ska användas vid rapportering är SSYK 2012.