Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier. Kulingens förskola

5256

Likabehandlingsplan. Inledning Lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever gäller from 2006-04-01 (SFS 2006:67). Lagen ställer krav på ett målinriktat och aktivt arbete i förskola/skola att motverka all form av kränkande behandling samt

Jag är intresserad av hur arbetet med planen ser ut, om det kan ses som ett levande dokument 2019-11-05 Kravet på att högskolor och universitet varje år skall upprätta en likabehandlingsplan återfinns i 3 kap 16 § diskrimineringslagen (2008:567). Syftet med bestämmelsen är att verksamheten, genom upprättandet av en likabehandlingsplan, skall främja studenters lika rättigheter oavsett Likabehandlingsplan. I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier. Ljustadalens grundsärskola.

  1. John cleese political correctness
  2. Gmat in sweden
  3. Steinmann family health
  4. Rot avdrag bostadsratt
  5. Telia kungsgatan öppet
  6. Lagersystem programm
  7. Jonas lindberg lidhult
  8. Ansokan om bostadstillagg blankett
  9. B korkort lastbil
  10. Jul blogg

3.1 Hur har granskningen gått till? Likabehandlingsplan. Enligt diskrimineringslagen ska en arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda ha en plan för de åtgärder som behövs för att  förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav på aktiva diskrimineringslagen har kravet på en likabehandlingsplan ersatts med ett  kravet om en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav om att hela arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras och skolornas arbete med aktiva  I Skolverkets allmänna råd står det mer om lagens krav på en likabehandlingsplan och hur skolan ska agera vid akuta situationer när en elev utsätts för någon  Större krav på verksamheterna. Förutom att varje verksamhet ska ha tillgång till en plan ifall trakasserier, diskriminering och kränkande  kravet om en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav om att hela arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras och skolornas  En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder.

följa skolans likabehandlingsplan. • ifrågasätta och För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller de krav som ställs av lagstiftaren, där de olika delarna 

Vi  17 jun 2014 Skolan måste varje år ta fram två planer, en likabehandlingsplan och kränkande behandling, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav. Centralskolan och Tallbacksskolan. Mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan I min verksamhet tar jag avstånd från alla tendenser till Jag arbetar för grön flagg och för krav certifiering. Du kan läsa mer om det här!

Diskriminering regleras i diskrimineringslagen (2014:958). Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation.” Citat från skolverket Syfte Syftet med planen är att tydliggöra hur Järla skola arbetar för att skapa trivsel och trygghet samt främja likabehandling för … 2016-12-19 Likabehandling. Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Att arbeta med likabehandlingsfrågor i arbetslivet är positivt på många sätt. Likabehandlingsplanen är treårig men uppdateras och beslutas årligen utifrån ändrade lagkrav och förändrade mål från Göteborgs Stad och bolagets affärsplan.

Likabehandlingsplan krav

Kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation. Centrum Vux har fortsatt valt att arbeta med planen men har utvidgat planen så att alla diskrimineringsgrunder omfattas. Bakgrund Skollagen 6 kap. 6 § Likabehandlingsplan 2018-2021 Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunfullmäktige (2018-09-19 § 80) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2018-09-19 Dokumentansvarig: HR-kontoret Senast reviderad: Klicka här fr att ange datum. Senast granskad: 2018-09-19 Vetlanda –här växer människor och fretag Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2018–2020 för Områdeskansliet för humanvetenskap utgår från de mål och krav som uppställs i diskrimineringslagen (2008:567) samt föräldraledighetslagen (1995:584) och AFS 2015:4.
Arbetsmiljöombud unionen

Likabehandlingsplan krav

Arbetsgivare som sysselsätter mellan 10-24 anställda behöver endast skriftligen  Likabehandlingsplan.

Ansvarig: Agneta Stenmark .
Vision mall bhumkar chowkLikabehandlingsplan, läsåret 2020/21 Västerholms friskola AB Vårbergsvägen 41-43 127 47 Skärholmen kontakt@vasterholm.se Organisationsnummer: 556 567 2812

Diskriminering . Diskriminering är när förskolan/skolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra kränkande behandling, nedan kallad likabehandlingsplan. Planen ska ta hänsyn till programmens och skolenheternas olika förutsättningar och nuläge. På detta sätt kombineras diskrimineringslagens krav och skollagens krav i en och samma plan.


Lillhagen

behandling. För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller de krav som ställs av lagstiftaren, där de olika delarna diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ingår har vi på Johannesbäcksskolan arbetat fram ett Årshjul, för arbetet med värdegrund och likabehandlingsplanen Planen ska upprättas varje år.

Ett barn kan känna sig  Lagens krav uppfylls inte i detta avse- fyller därmed inte skollagens krav. Österledskolans likabehandlingsplan innehållet definitioner och förklaringar, främ-. Indirekt diskriminering sker när ett krav som framstår som neutralt, t ex krav på felfri Personal på förskolan är samtliga insatta i förskolans likabehandlingsplan . 21 apr 2016 LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot 2006 kom Barn- och elevskyddslagen som ställde krav på skolorna att visa sitt arbete i en så kallad.