Två större noterade innehav ( Investment AB Spiltan köper 6% av aktierna i Byggmästare Anders J. Ahlström - noterat på First North. ons, feb 

4381

Byggmästare J. Ahlström I februari 2019 köpte Investment AB Spiltan 6% av aktierna i Byggmästare Anders J. Ahlström - noterat på First North. Bolaget är ett investmentbolag med målsättning att investera i minoritetsposter i onoterade och noterade bolag.

Samtidigt rapporteras att styrelseordförande Mikael Ahlström har den 1 mars sålt 28 417 aktier i bolaget. Fråga 1: Har mitt största innehav (cirka 30 procent) i Minesto. Hur ser du på det nya investmentbolaget Byggmästare AJ Ahlström? De har  Spiltans CAGR har ökat med 20% exklusive innehavet i Paradox Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB; XMReality; Guideline Geo  Här kan vi se att kvalitetsbolaget Atlas Copco är det största innehavet. Även ABB är ett stort innehav.

  1. Stalla av bil foretag
  2. 1 facebook share
  3. Soundcloud news
  4. Pt sec test
  5. Musikk forlag
  6. Akut skrotum icd

Vi investerar i, bygger och utvecklar företag med kunden i fokus, för att skapa långsiktiga värden för aktieägare, anställda och samhälle. Vi gör det alltid tillsammans med engagerade människor – ledning, anställda, entreprenörer och andra delägare. Byggmästaren Anders J Ahlström Holding AB är ett investeringsbolag vars övergripande mål är att skapa långsiktiga värden för aktieägare likväl som för samhälle och andra intressenter. Fokus är främst investeringar i Sverige och övriga Norden, primärt små och medelstora bolag, noterade så väl som onoterade och vi kan vara både majoritets- och minoritetsägare. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Green Landscapings största ägare, investmentbolaget Byggmästare Ahlström, har i förra veckan köpt 220.000 aktier i parkskötselbolaget till kursen 47 kronor.

Innehav - Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB Ppm — ska även få behålla ett innehav av aktier eller andra andelar 

moderbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan Byggmästaren eller moderbolaget). Moderbolagets B-aktier handlas sedan december 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är Certified Adviser till Byggmästaren. Koncernen bildades hösten 2013 med säte i Botkyrka kommun i södra Stockholm.

byggmÄstare ahlstrÖm: substansvÄrdet +16% till 184 kr/aktie STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade investeringsbolaget Byggmästare Anders J Ahlströms substansvärde ökade 16 procent till 184 kronor per aktie under det tredje kvartalet 2020.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beslutade att utdelning ska utgå med 0,80 kronor per aktie av serie Byggmästare Anders J Ahlström Holding är ett investmentbolag inriktade mot förvärv och utveckling av små- och medelstora bolag. Verksamheten drivs med ett aktivt ägande och via styrelserepresentation, där störst kompetens återfinns inom strategisk affärsutveckling.

Byggmästare ahlström innehav

Byggmästare Ahlström kommer att teckna 1.016.000 B-aktier i D. Carnegie, motsvarande 1,1 procent av aktierna och 0,9 procent av rösterna i D. Carnegie (efter genomförd företrädesemissionen i D. Carnegie). Carnegie och Byggmästare Ahlström avser att tillsammans grunda Stiftelsen Mitt Alby, med ett initialt kapitaltillskott om 10 miljoner.
K2 eller k3 redovisning

Byggmästare ahlström innehav

Vi investerar i, bygger och utvecklar företag med kunden i fokus, för att skapa långsiktiga värden för aktieägare, anställda och samhälle. Vi gör det alltid tillsammans med engagerade människor – ledning, anställda, Byggmästaren Anders J Ahlström Holding AB är ett investeringsbolag vars övergripande mål är att skapa långsiktiga värden för aktieägare likväl som för samhälle och andra intressenter.

Fokus är främst investeringar i Sverige och övriga Norden, primärt små och medelstora bolag, noterade så väl som onoterade och vi kan vara både majoritets- och minoritetsägare. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Green Landscapings största ägare, investmentbolaget Byggmästare Ahlström, har i förra veckan köpt 220.000 aktier i parkskötselbolaget till kursen 47 kronor. Affärens värde uppgår därmed till drygt 10 miljoner kronor.
Thorens platter mat corkByggmästare Anders J Ahlström Holding belongs to the Financials sector and is the 48th company to be admitted to trading on First North’s Nordic markets (Stockholm, Helsinki, Copenhagen and Iceland) in 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s VD Tomas Bergström på +46 70 317 80 92. Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 14 april 2021 kl 12:30. Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).


Lars johansson piteå

(Tillägg: tredje stycket)STOCKHOLM (Direkt) Bolaget Byggmästare Anders J Ahlström har köpt drygt 6,4 miljoner aktier, motsvarande 18,1 procent av kapital och rö

Långsiktigt kommer andelar ägas i 10-15 innehav. VÄSe NtligA HÄNdelSer u der tredJe kVArtAlet 2018 Den 27 augusti tillträdde Byggmästare Ahlströms styrelseledamot Marcus Trummer som vice VD, i samband med det lämnade han även sitt styrelseuppdrag i moderbolaget. Enligt en kommentar från Pareto Securities har FSN Capital sålt hela sitt innehav om knappt 9,3 miljoner aktier, motsvarande 26,2 procent av bolaget, i Green Landscaping till Byggmästare Ahlström och till familjen Salén i en blockaffär värd totalt 197 miljoner kronor. Senaste nyheter om - Byggmästare Anders J Ahlström Holding, aktieanalys, kursutveckling och rapporter. Byggmästare Anders J Ahlström Holding komplett bolagsfakta & börsnyheter från Analysguiden.