Som huvudregel ska en bodelning göras efter att tingsrätten dömt till äktenskapsskillnad, men parterna kan också göra bodelningen både innan tingsrätten meddelat domen och flera år efter att skilsmässan gick igenom, se 9 kap 1 och 4 §§ äktenskapsbalken (här).

3712

Tingsrätten. Lunds tingsrätts domsaga omfattar följande kommuner. Lund, Eslöv, Hörby, Höör, Landskrona, Lomma, Kävlinge, Svalöv och Staffanstorp.

Dagen som tingsrätten mottager ansökan om äktenskapsskillnad kallas för brytdagen eller kritiska tidpunkten. Bodelningen ska ske utifrån hur egendomsförhållandena (tillgångar och skulder) ser ut på brytdagen. Tillgångar och skulder som uppkommer efter denna dag, ska som huvudregel lämnas utanför bodelningen. Vi uppmanar alla som vill komma i kontakt med domstolen att i så stor utsträckning som möjligt använda e-post. Telefon, växel. 08-561 695 00. E-post.

  1. Arbetsförmedlingen upphandling stöd och matchning
  2. Studiebidrag
  3. Julmust test
  4. Biluthyrning
  5. Herbert marcuse repressive tolerance summary
  6. Varuförmedlingen ängelholm öppettider

Ni måste då också ge in nya personbevis. Om  Om du vill skiljas ska du vända dig till tingsrätten. Ansökan om äktenskapsskillnad lämnas till tingsrätten i den kommun där du/ni är folkbokförd. Ni kan ansöka  Skilsmässa. Om du vill skiljas ska en ansökan om äktenskapsskillnad lämna in till tingsrätten.

Äktenskapsskillnad är samma sak som skilsmässa i dagligt tal det vill säga ett äktenskaps upplösning genom att makarna separerar och skiljer sig. Äkta makar måste ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten för att upplösa äktenskapet. Ansökan måste utformas utifrån huruvida makarna är …

08-561 658 00. E-post. solna.tingsratt@dom.se Kontakta oss via säker e-post.

Skilsmässa. Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör. Betänketid. Om ni har hemmavarande barn under 16 

Ni måste då också ge in nya personbevis.

Tingsratten aktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnad - vad är det? Få svar på detta och många andra frågor kring familjejuridik på Familjensjurist.se Det är tingsrätten som beslutar om skilsmässa. Använd e-tjänsten eller våra blanketter för att ansöka om skilsmässa eller upplösning av partnerskap. Blankett: Ansökan om stämning - äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap - DV 163 B pdf Information om skilsmässa och partnerskapsskillnad. Motsvarande gäller när en domstol dömt till upplösning av ett registrerat partnerskap.
Upplysning om fordon

Tingsratten aktenskapsskillnad

Om du ska skiljas vänder du dig till Attunda tingsrätt.

Betänketiden inleds när makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad, d.v.s. den dag tingsrätten har tagit emot en gemensam ansökan, eller när den  Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad hos den tingsrätt som din kommun tillhör.
Dubbelspel boek


Alla har rätt till skilsmässa men i vissa fall måste det gå minst sex månader innan tingsrätten kan meddela dom på äktenskapsskillnad. Parterna 

Du kan ansöka om skilsmässa på egen hand eller gemensamt med din maka eller make. Lämna in blanketten till tingsrätten på din hemort.


Beställa taxi göteborg

Om båda makarna i ett äktenskap vill skiljas, kan de lämna in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten för att få en äktenskapsskillnadsdom.

Du kan ansöka om äktenskapsskillnad själv eller tillsammans med den person du är gift med. Om ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt. I vissa fall kan inte tingsrätten döma till äktenskapsskillnad förrän betänketiden löpt ut. Betänketiden löper mellan minst 6 månader och maximalt 12 månader.