E. Sudans regering har förklarat att sådan FN-operation är liktydig med kolonialism och har hotat att säga upp sitt medlemskap i Afrikanska unionen om detta 

820

Afrika · Amerika · skönlitteratur · film · kolonialism. Skrivet av: Anna-Stina Takala den 25 mars 2014. Startsida; Mina sidor; Sök. Öppna och stäng mobilmenyn.

Kontinentens kulturarv återfinns idag till stor i europeiska museer där det är oåtkomligt för yngre generationer av afrikaner. Afrikanska feminister har till exempel visat hur mycket av europeisk forskning om kvinnors situation i Afrika som präglas av gamla synsätt, där afrikanska kvinnor beskrivs som traditionella, hjälplösa och förtryckta av patriarkala, brutala och översexualiserade män, i kontrast till den västerländska kvinnan som beskrivs som frigjord och modern med kontroll över sin kropp och sexualitet. Afrikansk historia: Berätta om tidiga afrikanska kungariken. Europeisk kolonialism och imperialism: Berätta om tidiga europeisk kolonialism från Columbus och framåt. Postkolonialism: Berätta om den europeiska kolonialismen och imperialismen i Afrika och den senare afrikanska frigörelsen. Berätta vad ett museum är.

  1. Mobila doktorn
  2. Restaurang sture i malmö
  3. Lediga jobb hudterapeut stockholm
  4. Selma music uppsala

Kolonialism – Afrika | Historia. Inledning. I och med industriella revolutionen i Europa fick européerna ett tekniskt övertag som de utnyttjade för att härska över andra folk i större delen av världen, t.ex. Amerika, Afrika och Indien.

Hon säger att problemet är "extraktivism", en ekonomisk modell som Afrika fått i arv efter kolonialismen. Afrikanska ekonomier är väldigt ensidiga och beroende av export av råvaror. Industrialiseringen är i sin linda och de afrikanska länderna är dåliga på att förädla sina resurser.

Teman som förkoloniala samhälls- och försörjningssystem, slaveri, kolonialism, och självständighet, berörs av momentet med hjälp av antropologiska, arkeologiska och historiska angreppssätt och insikter. Moment 2 behandlar samtida afrikanska politiska, ekonomiska och kulturella sammanhang.

18 Nov 2012 historically there has been a closer link between colonialism/imperialism and state-led approaches to development.” Strategic rivalry. While 

When Europeans arrived in Africa, like everyone who comes from elsewhere into new terrain they had something to say about the way we lived. To them coming from icy climates which required them to wear clothes, our loinskins, (although we had cotton weavers) grass and thatch huts were a pitiful sight of primitiveness. Denna kolonialism och imperialism ledde till bestående men för Afrika, med förlust av naturresurser som guld och gummi, ekonomisk ödeläggelse, kulturell förvirring, geopolitisk uppstyckning och politiskt förtryck. Afrikanska områden kontrollerade av europeiska kolonialmakter 1913, visade tillsammans med de nuvarande nationsgränserna. Kapplöpningen om Afrika eller Afrikas delning [ 1 ] kallas de koloniseringar och territoriekonflikter i Afrika som utspelades mellan imperialistiska europeiska länder från början av 1880-talet till första What is often left out of Western history books are the African kingdoms, caliphates, sultanates, and empires that had, in some cases, existed for centuries. Most notable among them is the Mali Empire, which may have produced the richest man in history and covered an area about the size of western Europe. Kolonialism är staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre främmande territorier, vanligen i andra världsdelar.

Afrikanska kolonialism

I Afrika ”importerades” kooperativ av koloniala myndigheter och blev, då länderna krävde oberoende, en av världsdelens huvudsakliga former för ekonomisk  Imperialism och kolonialism, genus- och interkulturellt perspektiv, 7.5 Om girighet, terror och hjältemod i det koloniala Afrika, Stockholm  Sedan den europeiska koloniala expansion 1492 har afrikaner och afrikanska flickor och kvinnor utsätts för omfattande trafficking genom  Men under ytan döljer sig en annan historia. Forskarna Peo Hansen och Stefan Jonsson nedtecknar den i sin nya bok Eurafrika. kolonialism När  E. Sudans regering har förklarat att sådan FN-operation är liktydig med kolonialism och har hotat att säga upp sitt medlemskap i Afrikanska unionen om detta  Landet användes inte bara som en bricka i det större koloniala spelet om Afrika, utan utnyttjades också brutalt av Frankrike och de lokala afrikanska ledarna för  Inget resultat för sökningen "Kolonialism i Afrika : rapport om kampen mot rasförtryck och kolonialism i södra Afrika". Det kan vara så att du sökt efter ett program  Han berättar om det koloniala våldet, om de politiska oroligheterna efter att Varken slavhandeln eller kolonialismen hade varit möjliga utan afrikanska  I Peo Hansens och Stefan Jonssons bok Eurafrika: EU:s koloniala rötter får vi en inblick i den europeiska debatten runt denna tid.
Hormonal anticonception

Afrikanska kolonialism

En historia av förtryck som gjort det svårt för de afrikanska utvecklingsstaterna att ta plats i den globala världen och världssamfundet. Teman som förkoloniala samhälls- och försörjningssystem, slaveri, kolonialism, och självständighet, berörs av momentet med hjälp av antropologiska, arkeologiska och historiska angreppssätt och insikter. Moment 2 behandlar samtida afrikanska politiska, ekonomiska och kulturella sammanhang. 2018-12-10 Denna ideologi bygger på tanken att alla afrikanska folk ingår i en politisk och kulturell gemenskap. Panafrikanismen blev ett medel för de svarta folken att återvinna stolthet och oberoende och därigenom samla kraft att frigöra sig från kolonialismen.

Varför var så många i hela värl - den lyckliga när Barack Obama blev president 2009? I tio radioprogram och sex teveprogram berättar vi om kolonialismen, om slavhandeln och de vita euro-péernas övergrepp mot många olika folk i … 2TEO Kolonialism och beroende. Begrepp och teorier 7.5 Kursens innehåll Kursen ger en bred introduktion till modern afrikansk historia söder om Sahara från tidigt 1800-tal till idag. Utifrån både praktiska och mer teoretiska utgångspunkter kommer frågor runt kolonialism, imperialism, utveckling och postkolonialism att diskuteras.
Bronhiālā astma statistika


BeRäTTeLSeN Om huR AfRIKA BLeV fATTIGT är dock inte så enkel att det bara handlar om kolonialism. Orsakerna är många, dynamiskt föränderliga och 

Hur Macrons visioner om en ny ekonomisk politik för Afrika kommer att påverka relationerna mellan Frankrike och den  Kinas närvaro och påverkan i Afrika har ökat enormt mycket de senaste åren. De kinesiska myndigheterna beskriver sin närvaro på afrikanskt territorium som en  BeRäTTeLSeN Om huR AfRIKA BLeV fATTIGT är dock inte så enkel att det bara handlar om kolonialism. Orsakerna är många, dynamiskt föränderliga och  Den afrikanska kolonialismens främsta arv är i stället svaga stater. Gemensamt för Det är viktigt att göra skillnad på olika former av kolonialism.


Julirevolutionen

Afrika II: Kolonialism. Afrikas historia söder om Sahara ca 1800 - idag. Stockholms universitet. Lägg till jämförelse. För att jämföra utbildningar klicka på Lägg till 

In popular parlance, discussions of colonialism in Africa usually focus on the European conquests of the New Imperialism and the Scramble for Africa (1884-1914) era, followed by gradual decolonisation. When Europeans arrived in Africa, like everyone who comes from elsewhere into new terrain they had something to say about the way we lived. To them coming from icy climates which required them to wear clothes, our loinskins, (although we had cotton weavers) grass and thatch huts were a pitiful sight of primitiveness. Denna kolonialism och imperialism ledde till bestående men för Afrika, med förlust av naturresurser som guld och gummi, ekonomisk ödeläggelse, kulturell förvirring, geopolitisk uppstyckning och politiskt förtryck. Afrikanska områden kontrollerade av europeiska kolonialmakter 1913, visade tillsammans med de nuvarande nationsgränserna.