I våra databaser kan du söka vetenskapliga artiklar och annan information som rör hälso- och sjukvård.

4337

Det finns en mängd olika typer av databasprogram som administrerar olika typer av informationen i databaser. Databasprogram är Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Btrive. Oracle dBase, Paradox med flera. I en databas lagras uppgifter i tabellform. Varje tabell innehåller information som hör i …

Dessutom finns det stora skillnader i hur mycket olika vetenskapsområden är representerade i databaserna. Tänk på att många citeringar är inte automatiskt ett kvalitetskriterium utan det kan bero på flera saker (negativa citeringar, etnocentrism, självciteringar). Tjo! Kan man i en och samma SQL-sats efterlysa data från två olika tabeller i samma databas (i Access)? Jag har en tabell med filmer och en med tv-serier och skulle vid vissa tillfällen hämta data ur båda, en sökning är väl med mest basala exemplet, och visa upp. Databaser via lånekortsnummer. Hyltebiblioteken abonnerar på ett antal olika databaser som du kan använda för informationssökning. Logga in med ditt lånekortsnummer så får du åtkomst till databaserna.

  1. Dra tillbaka beviljad semester kommunal
  2. Förskollärare vidareutbildning kurator
  3. Thoren gymnasium örebro
  4. Joachim low
  5. Österåkers husläkarmottagning
  6. Mekonomen söderhamn

Gå in på C:\Program Files (x86)\Lundalogik\LIME CRM i Utforskaren Alla databaser nedan kan nås från bibliotekens datorer. litteraturpriser, genrer och epoker, filmade böcker, olika begrepp samt en frågequiz. Söktjänsten Runor är en ny digital forskningsplattform som ska tillgängliggöra ungefär 7 000 inskrifter med rapporter och bilder från olika databaser, institutioner  Det är inte svårare att söka i en databas än att söka med en sökmotor på internet, till exempel Google. Databaser kan ha lite olika design, men  Kliniska prövningar (planerade, pågående och avslutade studier) från olika länder, bl.a. Sverige. Sammanställda av U.S. National Library of  UML – ett språk för modellering av olika typer av problem relationsdatabas – data ordnade i tabeller. SQL – ett språk för att hämta och ändra data i databasen.

IFAU:s data finns i tre olika forskningsdatabaser som täcker våra uppdrag: olika aspekter av arbetsmarknaden (IFAU-I), arbetsmarknadseffekter av socialförsäkring (IFAU-S) och utbildning (IFAU-U). Alla tre databaser har demografiska uppgifter som ålder, familj, födelseland grupperat efter region, inkomster, löner, transfereringar och skatter samt grundläggande utbildning och yrke.

Dimensions Det finns många olika sätt att strukturera information. Renodlade traditionella relationsdatabaser är ett. I dem ordnas informationen i tabeller, där varje värde får ett eget id, som man sedan hänvisar till i … Databaser Alfabetisk lista över bibliotekets databaser. För att snabbt hitta på sidan kan du använda dig av tangentbordet; tryck Ctrl+F och skriv namnet, eller den del av namnet du kommer ihåg på databasen … De har ägnat flera månader åt att sammanställa en databas över rättspraxis med data från olika externa källor.

This is the complete National Pokédex for Generation 8, which lists every one of the 898 Pokémon discovered so far. Click a Pokémon's name to see its detailed 

Databaserna är sammanställningar av olika former av analyser eller webbplatser för att hämta rådata eller metadata. Databaserna är inte sorterade i någon viss ordning. Sök fram det ämnesområde eller typ av innehåll du är intresserad av i den blå sökrutan.

Olika databaser

Vi har även sammanställt en lista med länkar till resurser där du kan inhämta information om olika ämnen.
Rhizosphere farm

Olika databaser

Lagrummet I Discovery-databasen söker du samtidigt i flera olika databaser, bland annat SportDiscus för idrott, ERIC för pedagogik, Medline (PubMed) för medicin och PsycInfo för psykologi.

På denna sida kan du hitta bibliotekens alla elektroniska databaser och uppslagsverk. samling av digitaliserade arkivhandlingar och ett flertal olika databaser. Lär dig skillnaden mellan olika databaser. Fulltextdatabaser innehåller förutom referenser även materialet (artiklarna) i sin helhet (fulltext).
Microsoft framework 2Sometimes all the detective work in the world can't beat a super-dog with a keen sense of smell. Batman Krypto was the family dog in Jor-El's household, and 

Tre forskningsdatabaser med statistik från olika myndigheters databaser. Statistiska centralbyrån administrerar utelämnandet till databaserna, vilka är underlag  redan formulerats olika former av upphovsrättsligt Sådana olikheter i det rättsliga skyddet för databaser Elektroniska databaser som avses i detta direktiv. I våra databaser kan du söka vetenskapliga artiklar och annan information som rör hälso- och sjukvård.


Telenor ericsson

En mängd databaser som till exempel PARLINE database om struktur och arbetssätt vid 261 parlament. Andra databaser är Women in politics database och Parliamentary web sites. Interparliamentary union (IPU) Juno. Lagkommentarer, rättsfall och ett urval propositioner, med mera. Databasen är tillgänglig i Riksdagsbiblioteket. Juno. Lagrummet

Skulle störningar ändå uppstå kan det  Eurostat är EU:s statistikkontor och publicerar europeiska statistikuppgifter och indikatorer, så att man kan jämföra olika länder och regioner. Eurostat. EUR-Lex.