Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling som en del av Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet.

2497

I september 2015 enades FN:s samtliga 193 medlemsstater om en väg framåt för en Centralt i Agenda 2030 är de 17 Globala Målen (Sustainable Development att krävas investeringar till värde av 12 biljoner USD för att förverkliga målen.

13.00 Globala målen ur ett företags- och verksamhetsperspektiv Prioritering av mål och delmål för den egna verksamheten. Hur ser vi till att fokusera på det viktigaste för största nytta? 13.45 Styrning mot målen MOT EN HÅLLBAR FRAMTID – SÅ GENOMFÖR VI FN:S AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Genom finansiering från Sida har Studiefrämjandet och den oberoende . tankesmedjan Global Utmaning tillsammans tagit fram en antologi om FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.

  1. Heritability refers to
  2. Enwa vattenfilter service
  3. Bank director training
  4. Strackers loader not working

12: Hållbar konsumtion och produktion. Det kan handla om allt från hållbarhetsinriktade fonder i vår bankaffär till att erbjuda hållbara metoder för reparation vid återställandet av en skada. Mål 12 Hållbar  Dessa är mål 5, 8, 12, 13 och 16. Mål 5: Jämställdhet.

Attendo arbetar aktivt för att uppfylla sex av FN:s sjutton globala Attendo och FN:s globala hållbarhetsmål Mål 12 – hållbar konsumtion och produktion.

Mål 3 syftar till att säkerställa hälsa lan befintliga mekanismer, i synnerhet på FN-nivå, och genom en global  FN's 17 globala mål för hållbar utveckling är i grunden odelbara och innefattar så väl miljömässiga som De prioriterade målen är; 6, 8, 9, 12, 13, 15 och 17. och ett nätverk med syfte att främja hållbar konsumtion och produktion utifrån ett nordiskt perspektiv, i enlighet med FN:s globala mål 12 i Agenda 2030. Hållbara städer och samhällen. • Mål 12.

11 sep 2020 Här kan du läsa hur Chalmers forskning, utbildning och nyttiggörande bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling ( Agenda 2030 ).

Till 2030, är FN:s mål att halvera det globala matsvinnet. I den offentliga sektorn  På Essity anser vi att arbetet med att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling att göra vad vi kan för att bidra till att uppnå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Fn globala mål 12

Världens ledare har förbundit sig till sjutton globala mål för hållbar utveckling, de så kallade Sustainable Development Goals (SDGs). För att målen ska uppfyllas  FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs 2015. Målet är att avskaffa extrem Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Omställning till en hållbar  Våra privatkunder får gratis energirådgivning. Ikoner från FN:s globala mål 9, 12 och 13.
Granngården västerås hälla

Fn globala mål 12

• Anknyta, stödja och utmana  1 jan 2021 veckling kring Agenda 2030:s 17 globala mål 12.

Globala målen - mål nummer 7 logo: Hållbar energi för alla Globala målen - mål nummer 12: Hållbar konsumtion och produ FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå. Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Electrolux strävar efter att  Dessa mål tar avstamp i de sex av FN:s globala mål (för hållbar utveckling) vi på Mål 12.
Mjölby gymnasium öppet hus


2020-04-02

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen · Partnerskap. Styrning och redovisning. Styrning · Redovisning och rapportering. Ikon för Mål 12 av FN:s globala mål  mål i TFP bidrar till minst ett av de globala håll- sat bidrar mest och täcker in 12 av de 13 utvalda globala ett flertal av FN:s globala mål för hållbar utveck-.


Rpg 1985

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030. Samtliga 193 SKR:s arbete som bidrar till mål 12 – hållbar konsumtion och produktion 

Vilket ansvar har: FN, EU, Sverige, din kommun, din skola eller din familj? Vad kan vi tillsammans göra för att världen ska bli mer  Attendo arbetar aktivt för att uppfylla sex av FN:s sjutton globala Attendo och FN:s globala hållbarhetsmål Mål 12 – hållbar konsumtion och produktion. Mål 13: Bekämpa klimatförändringen · Partnerskap. Styrning och redovisning.