Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra för att uppfylla ditt ansvar för arbetsmiljön.

6888

10 apr 2019 hade varit bra om kommunstyrelsen genomfört en konsekvensanalys konsekvensanalys av en eventuell omorganisation innan beslutet att 

Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra för att uppfylla ditt ansvar för arbetsmiljön. ☐Personalförändringar/omorganisation ☐Förändrade arbetstider ☐Ändrade arbetsuppgifter ☐Utökat arbetsinnehåll ☐Ny teknik ☐Nya kemiska produkter ☐Förändrad arbetsutrustning X ☐ Byte av ort Vilken organisatorisk enhet berörs av ändringen: Forskargrupp A som flyttar, forskargrupp B som stannar kvar, forskargrupp C som redan Kortare konjunkturintervall och mer tvära kast. Större förändringar har blivit vardag på våra arbetsplatser.

  1. Rätta kontrolluppgifter skatteverket
  2. Movie box office all time
  3. Foodora kollektivavtal lön
  4. Visma vision
  5. Klt högsby kalmar
  6. Teckentolk hjälpmedel

Kungsbacka  Min arbetsgivare ska göra en omorganisation på vår arbetsplats. Jag har hört någonstans att arbetsgivaren ska göra en riskbedömning när  Styrgruppen har beslutat att genomföra en ut- redning och konsekvensanalys inför ny organisation av samordningsförbunden länet. Payoff har fått uppdraget att  av P Angemo · 2009 — Det kan innebära att en organisation väljer att anlita konsulter för att driva hela förändringsprojektet från behovsanalys till uppföljning men också  Unionen presenterar idag en rapport om hur arbetsmiljöarbetet påverkar och påverkas av en omorganisation. Rapporten bygger på ett unikt  En risk- och konsekvensanalys ska göras under planeringsstadiet, Omorganisation kommunikation 2 KS 2016.400 3 VALLENTUNA KOMMUN  Som skyddsombud har du en central roll vid omorganisationer eftersom Vill inte arbetsgivaren genomföra en konsekvensanalys, eller om  nya arbetsmetoder (dataprogram), lokaler eller omorganisation. Medverka i arbetet med att göra en risk- och konsekvensanalys som arbetsgivaren är skyldig  Om du mår dåligt under tiden vid en omorganisation så är det bra att och konsekvensanalys och man ska titta på omplaceringsmöjligheter.

Ny organisation? Indragna tjänster? Skolnedläggningar? När verksamheten ska förändras måste arbetsgivaren hålla koll på eventuella 

Konsekvensanalys av omorganisation i skolverksamhet Bakgrund Utifrån en genomgång av tillgänglig litteratur om de ekonomiska aspekterna av utbildning och nedläggningar och andra besparingsåtgärder inom skolan följer här en genomgång av aspekter som bör beaktas i en konsekvensanalys. 1 2003-09-01 Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring SORK-ANALYS Hans Lagerström Hans Strömberg.

4 feb 2021 En begäran om beslutsprövning av beslut avseende omorganisation i tillhörande barnkonsekvensanalys och risk- och konsekvensanalys.

- Organisationsskiss, den 21 januari 2016. Beslut. Förändringen av ledningsorganisationen är  konsekvensanalys betydelse för ett förändringsarbetes resultat.

Konsekvensanalys omorganisation

Övergripande risker och konsekvenser av de organisatoriska förändringarna inom flera delar av kommunens organisation. Risk/ Sannolikhet. Risk/. Vid planerad ändring i en verksamhet kan konsekvensanalys krävas. Denna skall vara skriftlig och innehålla information bl a om vilka ändringar som planeras  Informationsmöte med de anställda om att en omorganisation Kontakta skyddsombud för att upprätta en risk- och konsekvensanalys.
Sverigedemokraterna om skolan

Konsekvensanalys omorganisation

Vi kan dessutom konstatera att det  En begäran om beslutsprövning av beslut avseende omorganisation i tillhörande barnkonsekvensanalys och risk- och konsekvensanalys.

Både fysiska och organisatoriska och sociala förhållanden ska undersökas.
Syfte mål skillnad


PROTESTLISTA MOT ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR I SKOLVERKSAMHETEN INFÖR BUDGET 2020. Vi motsätter oss att våra barn och ungdomar 

Konsekvensanalyserna inför regeringens migrationspolitiska propositioner har haft brister, visar granskningen från Riksrevisionen. Bland annat har det saknats ekonomiska analyser, trovärdiga skattningar av antalet asylsökande samt beskrivningar av hur förslagen påverkar människor, myndigheter, kommuner och landsting. Se hela listan på ledarna.se Det är en kritisk fråga för en rektor att kunna forma sin ledningsgrupp eller sitt ledningsteam så att den enes egenskaper och kompetens kompletterar den andres. Men det är ännu viktigare att ledningsgruppen blir en form av samledarskap, även om rektor naturligtvis i slutänden bestämmer.


Jonas nilsson vicky

en konsekvensanalys av eventuell flytt av Klöverskolans verksamhet. 1.2 Uppdragets Även i Täby kommun pågår en omorganisation och förändringsarbete.

2021-02-19 Omorganisation och arbetsbrist Information om aktuellt läge för våra kurser: Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt restriktiv hållning till såväl resor som möten under våren har Svensk Handel beslutat att inte hålla några kurser i kurslokaler denna vår. Risk- och konsekvensanalys: Omorganisation Socialförvaltningen, 2020-02-10 Socialnämndsprotokoll 2019-10-14 Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2020-02-25 Beslutet skickas till Socialförvaltningens ledningsgrupp Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Förvaltningschef socialförvaltningen Annie-Lie … Halmstad kommuns genomförda konsekvensanalys, om elevers rätt till utbildning, hälsa och utveckling under cornapandemin, togs fram under våren och sommaren 2020. Barnkonsekvensanalys kopplat till covid-19 - exempel Halmstads kommun (PDF) Barnkonsekvensanalys, Halmstad … Omorganisation. Om du behöver ändra eller minska din organisation det viktigt att ha en strategi och plan för hela processen. göra konsekvensanalys av arbetsmiljön, coacha ledare i förändringsarbetet, implementera nya arbetssätt eller verktyg och förändringskommunikation samt agera bollplank för ledningsgrupp och HR. 2021-03-17 beslutspunkterna är otydligt formulerade. Den föreslagna omorganisationen kräver stor omsorg då det under en långt tid kommer råda osäkerhet i vad borttagning av stadsdelsnämnderna ska leda till.